Video Tuần lễ giáo lý 2019

TÀI LIỆU – VĂN KIỆN

Phát hiện vụ nổ lớn chưa từng thấy trong vũ trụ, gấp 5 lần vụ nổ Big Bang

Phát hiện vụ nổ lớn chưa từng thấy trong vũ trụ, gấp 5 lần vụ…

Kế hoạch phòng thủ trái đất trước các ‘sát thủ vũ trụ’

Kế hoạch phòng thủ trái đất trước các ‘sát thủ vũ trụ’ Giới khoa học…

6 tuần nữa thử nghiệm văcxin COVID-19 trên người

6 tuần nữa thử nghiệm văcxin COVID-19 trên người Các nhà nghiên cứu sẽ sử…