Chương trình – Dự án

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 27: Về với cội nguồn (Bài cuối)

Bài 27 / 30 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Cuộc hành trình ở trần thế kết thúc với sự chết, như một cánh cửa để ta bước qua với niềm tin tưởng và hy vọng, vì được trở về với Thiên Chúa là nguồn hiện hữu, và được giải thoát khỏi mọi ràng buộc của vật chất, không gian, thời gian.

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 20: Chữ cũng là người

Bài 20 / 30 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Người tín hữu Công giáo Việt Nam chúng ta có quyền tự hào vì đã đóng góp vào việc phát minh ra chữ Việt và đã chịu biết bao đau khổ, bách hại, thậm chí dâng hiến cả mạng sống để bảo vệ những giá trị văn hoá cao quý của Công giáo.

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 18: Học với người thầy tuyệt vời

Bài 18 / 30 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Mỗi người chúng ta thường dành 10 hay 20 năm đầu tiên trong cuộc đời để học hành. Chúng ta tốn rất nhiều công sức, thời giờ, tiền của cho hoạt động giáo dục và đào tạo này, nhưng rất ít người tự hỏi: Học để làm gì?