Kitô Học

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 20: Chữ cũng là người

Bài 20 / 25 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Người tín hữu Công giáo Việt Nam chúng ta có quyền tự hào vì đã đóng góp vào việc phát minh ra chữ Việt và đã chịu biết bao đau khổ, bách hại, thậm chí dâng hiến cả mạng sống để bảo vệ những giá trị văn hoá cao quý của Công giáo.

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 18: Học với người thầy tuyệt vời

Bài 18 / 25 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Mỗi người chúng ta thường dành 10 hay 20 năm đầu tiên trong cuộc đời để học hành. Chúng ta tốn rất nhiều công sức, thời giờ, tiền của cho hoạt động giáo dục và đào tạo này, nhưng rất ít người tự hỏi: Học để làm gì?

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 17: Mặc lấy con người mới

Bài 17 / 25 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Mặc là một trong những nhu cầu thiết thân của con người trong xã hội. Quần áo và những trang phục như mũ nón, ví cặp, giày dép… không phải chỉ che thân và bảo vệ sự sống, nhưng còn nói lên tính cách và phẩm giá cao quý của người dùng chúng.