Các bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Tự do thể hiện trong tình yêu

Tiếp tục loạt bài giáo lý của chúng ta về Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, giờ đây chúng ta xem xét quyền tự do mà chúng ta đã được kêu gọi trong Đấng Kitô. Sự sống mới mà chúng ta nhận được trong phép rửa đã làm cho chúng ta trở thành con trai và con gái của Chúa Cha và giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho tội lỗi và sự chết.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Tự do của Kitô hữu, men giải phóng phổ quát

Trong phần tiếp tục dạy giáo lý của chúng ta về Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, chúng ta đã thấy rằng cuộc sống tự do mới của chúng ta trong Đấng Kitô đến như một món quà vô giá của ân sủng Thiên Chúa qua phép rửa, điều này khiến chúng ta được chia sẻ trong cuộc khổ nạn cứu độ, sự chết và sự phục sinh của Chúa.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Chúa Kitô đã giải phóng chúng ta

Hôm nay, chúng ta lại suy gẫm về Thư gửi tín hữu Galát, trong đó Thánh Phaolô đã viết những lời bất hủ về quyền tự do của Kitô hữu. Quyền tự do của Kitô hữu là gì? Hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm về chủ đề này: Tự do của Kitô hữu.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Đời sống đức tin

Tiếp tục bài giáo lý  của chúng ta về Thư gửi tín hữu Galát, giờ đây chúng ta xem xét lời dạy của Thánh Phaolô về sự công chính. Đối với Thánh Tông đồ, Thiên Chúa trong lòng thương xót của Người, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, đã ban sự tha thứ và cứu rỗi dứt khoát cho những người tội lỗi, nhờ đó hoà giải chúng ta với chính Người.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Những người Galát ngu ngốc

Tiếp tục loạt bài giáo lý về Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, chúng ta thấy Thánh Tông đồ nhấn mạnh vào sự mới mẻ của cuộc sống trong Đấng Kitô, điều này giúp Kitô hữu thoát khỏi tình trạng tôn giáo chỉ dựa trên việc tuân thủ các giới luật một cách cẩn thận.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Giá trị sư phạm của Lề luật

Tiếp tục bài giáo lý của chúng ta về Thư gửi tín hữu Galát, chúng ta đã thấy cách Thánh Phaolô dạy rằng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô mang lại sự tự do thiêng liêng giúp giải phóng các tín hữu khỏi những đòi hỏi của Lề luật Môsê.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Lề luật Môsê

Anh chị em thân mến, tiếp tục bài học giáo lý về Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, chúng ta đã thấy Thánh Tông đồ nhấn mạnh đến sự mới mẻ của đời sống Kitô Hữu, nhờ sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta.