30 Tháng Mười Một, 2020

Các bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 14: Lối cầu nguyện của Giáo hội Sơ khai

Thiên Chúa ban tình yêu, Thiên Chúa đòi hỏi tình yêu. Đây là gốc rễ huyền nhiệm trong toàn bộ cuộc đời của tín hữu. Trong cầu nguyện, các Kitô hữu đầu tiên – và cả chúng ta, những người đến sau nhiều thế kỷ – tất cả chúng ta đều sống cùng một kinh nghiệm.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 13: Đức Mẹ, mô hình cầu nguyện

Trong buổi yết kiến chung ngày 18 tháng 11 năm 2020, được trực tiếp truyền hình từ Thư Viện Tông Tòa, không có công chúng tham dự, Đức Phanxicỗ đã tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về cầu nguyện, tâp chú vào Đức Mẹ, như mô hình cầu nguyện.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 10: Lối cầu nguyện của Chúa Giêsu

Thứ Tư, 28 tháng 10 năm 2020, tại Đại Sảnh Phaolô VI ở Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp kiến chung một số tín hữu hạn chế. Ngài chào họ từ xa và xin lỗi về việc này vì đại dịch và nhấn mạnh ngài luôn gần gũi họ. Trong bài giáo lý, Đức Phanxicô đề cập tới lối cầu nguyện của Chúa Giêsu.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện –
Bài 9: Về lối cầu nguyện của Các Thánh Vịnh

Theo trang mạng chính thức của Tòa Thánh, trong buổi yết kiến chung ngày thứ tư 21 tháng 10, 2020 tại Đại Sảnh Phaolô VI, Đức Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về lối cầu nguyện của Các Thánh Vịnh. Lần này ngài chú tâm vào Thánh vịnh 36 (các câu 2-4, và 8-9) nói về việc cầu nguyện là tâm điểm cuộc sống.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện –
Bài 8: Thiên Chúa luôn nghe lời ta cầu nguyện

Theo tin Zenit, trong buổi yết kiến chung ngày 14 tháng 10 tại Đại Sảnh Phaolô VI, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các tín hữu hiện diện rằng Thiên Chúa không điếc đối với lời cầu nguyện của chúng ta; đúng hơn, Người luôn ở đó bên cạnh chúng ta, không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện –
Bài 7: Lối cầu nguyện của tiên tri Êlia

Sau loạt bài giáo lý về chữa lành thế giới, trong buổi yết kiến chung Thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2020, lần đầu tiên tại Đại Sảnh Phaolô VI kể từ ngày bùng phát đại dich, Đức Phanxicô đã tiếp tục trình bầy loạt bài giáo lý của ngài về cầu nguyện và lần này, ngài đề cập đến lối cầu nguyện của tiên tri Êlia.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về chữa lành thế giới
Bài 9 (cuối cùng): Chuẩn bị tương lai với Chúa Kitô cứu rỗi và chữa lành

Theo tin Zenit, buổi yết kiến chung ngày 30 tháng 9, 2020 đã diễn ra lúc 9 giờ 05 tại Sân Damaso trong Tông Điện Vatican. Trong bài nói chuyện bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về Chữa Lành Thế giới, tập trung vào chủ đề: Chuẩn bị Tương lai cùng với Chúa Giêsu, Đấng cứu rỗi và chữa lành (Thư Do Thái 12:1-2).

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về chữa lành thế giới
Bài 8: Tầm quan trọng của nguyên tắc phụ đới

Trong buổi yết kiến chung ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại Sân San Damaso trong Tông Điện Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giảng bài giáo lý thứ tám của ngài về Chữa Lành Thế Giới cho một cử tọa tín hữu đầy náo nức muốn được thấy ngài. Ngài nhấn mạnh đến nguyên tắc phụ đới.