Các bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Về Sự Biện phân, Biện phân có nghĩa gì?

Biện phân có tính đòi hỏi nhưng không thể thiếu để sống. Nó đòi hỏi tôi phải biết bản thân mình, tôi phải biết điều gì tốt cho tôi ở đây và bây giờ. Trên hết, nó đòi hỏi một mối liên hệ hiếu thảo với Thiên Chúa.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Tuổi già là lúc tiệc vui đang chờ đợi chúng ta

Chúng ta hãy chú tâm, những người già thân yêu, những người đương thời của tôi, chúng ta hãy chú tâm. Người đang mong đợi chúng ta. Chỉ một cuộc vượt qua nữa, là vào dự tiệc vui.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Liên đới giữa người trẻ và người cao niên sẽ cứu được nhân loại

Trong buổi Tiếp kiến Chung Thứ Tư hôm nay (17/8/2022), Đức Phanxicô đã suy tư về giá trị của tuổi già, bằng tập chú vào giấc mơ của tiên tri Đa-ni-ên trong Thời Cổ Đại (Đn 7, 9-10).

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Tuổi già, thời gian qua đi không phải đe dọa mà là hứa hẹn

Anh chị em thân mến, tuổi già, sống trong sự trông đợi Chúa, có thể trở thành “lời hộ giáo” đã nên trọn của đức tin, mang lại cơ sở cho mọi người, cho niềm hy vọng của chúng ta đối với tất cả mọi người (x. 1Pr 3,15).

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Tuổi Già và thắc mắc của Nicôđêmô về tái sinh

Người già là sứ giả của tương lai, người già là sứ giả của sự dịu dàng, người già là sứ giả của sự khôn ngoan từ kinh nghiệm sống. Chúng ta hãy tiến về phía trước và quan sát những người cao niên.