Các bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Thánh Giuse người của sự thinh lặng

Bài 4 / 8 trong loạt bài Giáo lý về Thánh Giuse

Trong phần tiếp tục bài Giáo lý về Thánh Giuse, chúng ta coi Thánh Giuse là “người của sự thinh lặng”. Các sách Phúc âm không tường thuật lời nào của ông, nhưng chúng trình bày Giuse như một kiểu mẫu về việc chú ý lắng nghe lời Chúa và hành động theo lời đó.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Chúng ta đừng nản chí

Hôm nay chúng ta kết thúc loạt bài giáo lý về Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát. Chúng ta đã thấy Phaolô nói nhiều cách khác nhau với tư cách là tông đồ, nhà thần học và là mục tử, mở ra sự giàu có vô tận về Chúa Giêsu Kitô.