Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Sáu, 11.06.2021
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa bị đâm thâu chảy máu có thể giúp chúng ta cảm nghiệm được phần nào về tình yêu cao cả mà Thiên Chúa nơi Đức Giê-su dành cho chúng ta, và về mầu nhiệm Mình Máu Chúa mà chúng ta lãnh nhận mỗi ngày.