Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Bảy 24.09.2022
Con Người Sẽ Bị Nộp

Đức tin đó được chuẩn bị qua nhiều thế hệ, để khi gặp thử thách, người Kitô hữu cậy dựa vào Thiên Chúa và được cổ võ bởi những nhân chứng sống động của Hội Thánh. Nhờ đó mà hiểu được ý định và kế hoạch của Thiên Chúa.

Thứ Hai 19.09.2022
Loan Truyền Giáo Huấn Của Chúa Giêsu

Chủ đề ánh sáng được lồng trong trong tất cả mạc khải Thánh Kinh. Ngay từ tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng và chính Ngài là ánh sáng. Đức Kitô đã khẳng định: “Ta là ánh sáng thế gian” (Ga 9,5) và Ngài yêu cầu người tín hữu hãy trở thành ánh sáng cho trần gian (x Mt 5,14).