22 Tháng Một, 2021

Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Tư, 13.01.2021
Những Ưu Tiên Trong Đời

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn…. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ… Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó.” (Mc 1,32-35).