Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Tư, 15.09.2021
Đau Thương Của Mẹ Maria

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi không phải để vinh danh sự đau khổ, nhưng để nhìn nhận những khổ đau mà Đức Maria đã trải qua giống như chúng ta. Chính vì Mẹ đã trải qua những đau khổ nên Mẹ luôn biết nâng đỡ và đồng cảm với chúng ta trong những khốn khó của kiếp người.

Thứ Năm, 09.09.2021
Tình Yêu Đích Thực

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về ơn gọi cao cả của người Kitô hữu. Như Đức Giêsu đã yêu thương kẻ thù, chúng ta cũng được mời gọi để hành động như Người. Chỉ có lòng yêu thương và tha thứ, chúng ta mới thực sự trở thành chứng nhân của Chúa.

Thứ Ba, 07.09.2021
Bậc thang giá trị

Trong cương vị của một người con, trước những việc quan trọng, Chúa Giêsu luôn tìm đến với Cha như để trao đổi; để lắng nghe tiếng Cha; để được Chúa Cha hướng dẫn với một niềm tin tưởng, phó thác, không thắc mắc, nghi ngờ.