Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Bảy, 25.09.2021
Chú ý tới bóng tối

Chúng ta đang ở giữa mùa Thường niên, đoạn Tin Mừng này nhắc nhở chúng ta, như đã từng nhắc nhở các môn đệ đừng quên điều đang xảy đến. Chúa Giêsu đang bận rộn thuyết phục những người đi theo Người và rao truyền Lời Chúa, nhưng những ngày tăm tối đang ở phía trước.

Thứ Sáu, 24.09.2021
Thi hành công việc

Chúng ta không thể thừa nhận rằng sẽ dễ dàng hơn hoặc tất cả những kế hoạch do con người định ra sẽ được thực hiện. Chúng ta có thể không nhìn thấy tất cà thành quả trong công việc. Điều mà chúng ta biết là: Thiên Chúa đã chiến thắng và Người sẽ ban cho chúng ta bình an đích thực.

Thứ Bảy,18.09.2021
Mảnh đất tốt

Việc trở thành đất tốt không có gai hay đá là tuỳ thuộc vào chúng ta, nhưng mảnh đất cần được xới và chăm bón cẩn thận, để nó có thể sinh hoa kết trái tốt cho chúng ta và cho anh chị em của chúng ta.