Lời Mục Tử

Chúa Nhật XXVI TN A: Thi hành ý Cha

Tin mừng Chúa Nhật hôm nay nói về vườn nho và những người thợ đi làm vườn nho. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, vườn nho biểu trưng cho Dân thánh mà Thiên Chúa cần mẫn chăm sóc, nhưng kết quả thu lại rất ít ỏi, do bởi sự từ chối cộng tác của họ (x. Is 5,1-2).

Chúa Nhật XXV TN A: Vui với người vui

Dụ ngôn về “Thợ làm vườn nho” hay còn gọi là dụ ngôn về “Ông chủ tốt bụng” diễn tả sự tự do của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ và đề cao lòng quảng đại đầy xót thương của Người qua hình ảnh ông chủ vườn nho, cũng như lên án thái độ không đúng mực của một số Kitô hữu qua hình ảnh các người thợ.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về chữa lành thế giới
Bài 6: Kitô hữu đáp ứng đại dịch bằng tình yêu

Do đó, đây là lúc để cải thiện tình yêu xã hội của chúng ta – tôi muốn nhấn mạnh điều này: tình yêu xã hội của chúng ta – với sự đóng góp của mọi người, bắt đầu từ sự nhỏ bé của chúng ta. Thiện ích chung đòi hỏi sự tham gia của mọi người.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về chữa lành thế giới
Bài 5: Liên Đới

Đại dịch hiện thời làm nổi bật sự liên lập của chúng ta: tất cả chúng ta đều được liên kết với nhau, dù tốt hay xấu. Vì vậy, để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này tốt hơn trước đây, chúng ta phải làm như vậy cùng với nhau; cùng với nhau, không một mình.

Chúa Nhật XXIII TN A: Hiệp thông với Chúa và với nhau

Thiên Chúa luôn muốn xây dựng mối hiệp thông giữa Ngài với con người như là nền tảng để con người sống hiệp thông với nhau. Đồng thời, mối hiệp thông tốt đẹp giữa con người với nhau lại là cơ sở, để làm thăng hoa mối hiệp thông với Thiên Chúa.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về chữa lành thế giới
Bài 4: Chúng ta là quản lý viên được kêu gọi chia sẻ hoa quả trái đất với mọi người

Đức Thánh Cha Phanxicô mở đầu bài giáo lý của ngài bằng cách mời gọi tín hữu “chào đón hồng phúc đức cậy vốn phát xuất từ Chúa Kitô”, nhất là trong mùa đại dịch, khi “nhiều người liều mình đánh mất đức cậy”, do các bất công xã hội.