Lời Mục Tử

Chúa Nhật Phục Sinh, B: Tin, nền tảng để được sống

Cùng một thực tại ‘mồ trống’ phải đối diện, nhưng đã gây ra những phản ứng khác biệt nhau nơi cả ba nhân vật: đối với Madalêna thì đó là vì ‘người ta đã lấy xác Thầy’, còn thái độ im lặng nơi Phêrô đơn giản chỉ mới diễn tả một sự ghi nhận không bình luận, đang khi trong lòng ‘người môn đệ Chúa yêu’ dường như đây đã là một tín hiệu đầy lạc quan và tràn trào niềm vui.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 25: Cầu nguyện trong tương quan với Chúa Ba Ngôi, nhất là với Chúa Thánh Thần.

Chúng ta đừng quên, Chúa Thánh Thần hiện diện, Người hiện diện trong chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy kêu cầu Chúa Thánh Thần – Người là hồng phúc, là quà phúc mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta – và hãy thưa với Người: “Lạy Chúa Thánh Thần, con không biết mặt Chúa – chúng con không biết mặt Chúa- nhưng con biết Chúa là sức mạnh, Chúa là ánh sáng, Chúa có thể làm con tiến bước và dạy con cách cầu nguyện.

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 24: Cầu nguyện và Thiên Chúa Ba Ngôi

Chúng ta thực sự không thể hy vọng một ơn gọi nào cao cả hơn: nhân tính của Chúa Giêsu – Thiên Chúa đến gần chúng ta trong Chúa Giêsu – đã dọn sẵn cho chúng ta chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, và mở rộng cánh cửa mầu nhiệm tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chúa Nhật V Mùa Chay B: Vâng phục bằng tình yêu để được cứu độ

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh về chủ đề vâng phục bằng tình yêu để được cứu độ. Chính trong sự vâng phục Lề luật của Thiên Chúa bằng tình yêu xuất phát từ con tim mà dân Israel được thứ tha tội lỗi, và cũng chính nhờ sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa bằng tình yêu mà Đức Giêsu đã đem lại ơn cứu độ cho con người.

Chúa Nhật III Mùa Chay B: Mùa Chay – Thời gian cho cuộc thanh tẩy toàn diện

Cuộc thanh tẩy toàn diện đền thờ Giêrusalem mà Đức Giêsu đã thực hiện vào lúc khởi đầu sứ vụ đã trở thành hình ảnh biểu trưng cho toàn bộ sứ mạng mà Người sẽ thực hiện trong suốt cuộc đời hoạt động công khai. Đồng thời hành động biểu trưng này còn mở ra một nền phụng tự mới mà trung tâm của nó không còn là đền thờ Giêrusalem nhưng là chính ‘thân thể Người’.

Chúa Nhật II MC B: Hiến dâng Con yêu dấu

Hiến dâng, trao ban hay cho đi thường đi kèm với sự hy sinh, mất mát, thiệt thòi. Hiến dâng những gì quý giá nhất lại càng đòi hỏi hy sinh nhiều hơn. Tuy nhiên, các bài đọc lời Chúa hôm nay lại nhìn việc hiến dâng như là hành động của sự tín thác và vâng phục Thiên Chúa, để rồi được nhận lại từ Người muôn vàn phúc lộc.