Lời Mục Tử

Chúa Nhật XXIII TN B: Thiên Chúa cứu độ

Trình thuật Chúa Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng cho thấy hình ảnh một Thiên Chúa đến thật gần, chạm vào những nỗi đau của thân phận con người, để giải thoát người ta khỏi nỗi bất hạnh của bệnh tật bằng tất cả tình thương.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Những người Galát ngu ngốc

Tiếp tục loạt bài giáo lý về Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, chúng ta thấy Thánh Tông đồ nhấn mạnh vào sự mới mẻ của cuộc sống trong Đấng Kitô, điều này giúp Kitô hữu thoát khỏi tình trạng tôn giáo chỉ dựa trên việc tuân thủ các giới luật một cách cẩn thận.

Chúa Nhật XXII TN B: Luật Chúa và luật phàm nhân

Chúa Giêsu đã đặt mình trong đường hướng thiêng liêng của các ngôn sứ và các thầy dạy đạo đức đương thời; Người chống lại một nền đạo giáo bị giảm trừ xuống mức chỉ biết tuân giữ một bộ luật pháp lý. Người khẳng định rằng Thiên Chúa không ưa thích sự trong sạch theo chủ nghĩa hình thức bên ngoài.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Giá trị sư phạm của Lề luật

Tiếp tục bài giáo lý của chúng ta về Thư gửi tín hữu Galát, chúng ta đã thấy cách Thánh Phaolô dạy rằng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô mang lại sự tự do thiêng liêng giúp giải phóng các tín hữu khỏi những đòi hỏi của Lề luật Môsê.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Lề luật Môsê

Anh chị em thân mến, tiếp tục bài học giáo lý về Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, chúng ta đã thấy Thánh Tông đồ nhấn mạnh đến sự mới mẻ của đời sống Kitô Hữu, nhờ sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta.

Chúa Nhật XIX TN B: Lương thực thần linh

Chỉ những ai tin vào Đức Giêsu mới được sự sống đời đời (x. Ga 6,47). Quả vậy, xưa trong sa mạc, dân Chúa đã được nuôi sống bằng bánh manna trong một thời gian giới hạn, nay Đức Giêsu chính là bánh mà Thiên Chúa ban cho con người, bánh mang lại sự sống đời đời.