Lời Mục Tử

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Tuổi già, các thử thách kiểu ông Gióp

Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến”. Những người cao niên này giống như sự bình yên của Con Thiên Chúa trên thập giá hoàn toàn phó mình cho Chúa Cha.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Tuổi già theo gương Giuđitha

Giuđitha không phải là một người hưu trí sống trong sự trống rỗng mà nó mang lại một cách u uất: bà là một phụ nữ trưởng thành đầy nhiệt huyết và luôn lấp đầy thời gian mà Chúa ban cho bà với nhiều hồng ân.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Tuổi già Chung thủy với Đức tin

Đức tin đáng được tôn trọng và vinh dự cho đến tận cùng: nó đã thay đổi cuộc sống của chúng ta, nó đã thanh tẩy tâm trí của chúng ta, nó đã dạy chúng ta sự thờ phượng Thiên Chúa và tình yêu thương người lân cận.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Tuổi già liên minh các thế hệ

Anh chị em đừng quên, người trẻ có thể nói chuyện với ông bà của họ, mong sao người trẻ nói chuyện với người già, mong sao người già nói chuyện với người trẻ. Cây cầu này phải được xây dựng lại một cách vững chắc – ở đó có cả một thủy triều cứu rỗi, hạnh phúc.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Sự thảo kính đối với người già

Tình yêu đối với hữu thể nhân bản vốn là của chung chúng ta, bao gồm việc tôn kính một cuộc đời đã sống, không phải là vấn đề đối với người già. Đúng hơn đó là một tham vọng sẽ mang lại vẻ đẹp rạng rỡ cho tuổi trẻ biết kế thừa các phẩm chất tốt nhất của nó.

Cầu nguyện với Phúc Âm: Tuần VIII TN C – 27/2-5/3/2022

Lạy Chúa, theo Lời Chúa dạy hôm nay, chắc có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối sống thiếu bác ái và hay xét đoán anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết thưa với Chúa: “Xin cho con biết con”. Chỉ khi nào chúng con biết Chúa thực, thì chúng con mới biết đích thực về anh chị em chúng con. Chúng con biết Chúa để yêu mến, biết mình để khiêm hạ, biết anh chị em con để yêu thương. Nếu khi nào chúng con biết sống như thế, thì lúc đó chúng con mới có bình an và hạnh phúc.