22 Tháng Một, 2021

Lời Mục Tử

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 19: Cầu nguyện Ngợi khen

Các Thánh cho chúng ta thấy: chúng ta luôn có thể dâng lời ngợi khen, trong những thời điểm tốt đẹp cũng như trong những lúc xấu xa, bởi vì Thiên Chúa là người bạn trung thành. Đây là nền tảng của sự ngợi khen: Thiên Chúa là người bạn trung thành, và tình yêu của Người không bao giờ suy giảm.

Chúa Nhật II TN B: Được gọi làm môn đệ Chúa

Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh về ơn kêu gọi một số người đặc biệt để theo sát Chúa và chuyên lo việc Chúa. Chúa đã gọi các ngôn sứ làm sứ giả của lời Chúa, hoặc gọi các môn đệ bước theo và ở lại với Ngôi Lời, rồi ra đi loan báo Tin Mừng.

Lễ Hiển Linh, B: Ơn cứu độ phổ quát

Bài Tin Mừng đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng Thiên Chúa, qua ánh sao của mầu nhiệm Giáng Sinh, tỏ mình ra không chỉ cho dân Do Thái mà còn cho cả dân ngoại, nhưng phản ứng của mỗi nhóm lại khác nhau. Ba nhà chiêm tinh, đại diện cho nhóm dân ngoại, khi thấy ánh sao đã nhanh chóng chủ động lên đường tìm kiếm. Họ dùng những phương tiện và khả năng mình có để tìm cho ra nguồn gốc của ánh sao trời. Trái lại, sự “bối rối” của vua Hêrôđê, “bối rối” và sự “xôn xao” của cả thành Giêrusalem là biểu hiện sự ngạc nhiên; ngạc nhiên của sự thờ ơ, thụ động.

Lễ Thánh Gia, năm B: Công chính

Thánh Gia vừa bình thường, giản dị, gần gũi như bao nhiêu gia đình nhân loại, nhưng cũng vừa vĩ đại và cao cả, vì đã trung thành đi theo đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa giữa lòng cuộc sống nhân sinh với bao thách đố và khó khăn. Qua Thánh Gia, Thiên Chúa cho thấy Người có thể làm những điều cao cả cho nhân loại nhờ sự cộng tác khiêm tốn và âm thầm của những con người bình thường.

Chúa Nhật IV Mùa Vọng B: Nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa kiện toàn lời hứa của Ngài

Bài Tin Mừng thuật lại lời truyền tin của sứ thần Gabriel cho Đức Maria. Kinh Thánh không thiếu những loại trình thuật này, và hầu hết đều muốn diễn tả khía cạnh kỳ diệu và lạ thường của các cuộc sinh hạ, và xem đó như là một ân huệ từ trời, và sứ mạng mang ơn giải thoát mà các nhân vật này mang đến có nguồn gốc từ Thiên Chúa.