Lời Mục Tử

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Thánh Giuse, người có những giấc mơ

Bài 9 / 12 trong loạt bài Giáo lý về Thánh Giuse

Tiếp tục bài giáo lý tiếp tục của chúng ta về Thánh Giuse, bây giờ chúng ta xem xét bốn giấc mơ mà Thiên Chúa đã nói với thánh Giuse và bày tỏ ý muốn của ngài cho ngài. Lời đáp trả sẵn sàng của Giuse đối với Chúa có thể là kiểu mẫu cho nỗ lực của chúng ta để nghe tiếng Chúa trong cuộc sống hàng ngày.

Cầu nguyện với Phúc Âm, tuần II TN C: 16-22/1/2022

Ðức Maria, người phụ nữ nhẹ nhàng, kín đáo, tế nhị và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong tương quan với Thiên Chúa. Mẹ luôn tôn thờ, tuân phục và thi hành Thiên Ý. Trong liên đới với anh chị em đồng loại. Mẹ luôn tỏ ra ân cần, mau mắn giúp đỡ. Nhờ sự tận tình, Mẹ đã giúp cho tình thế được biến đổi. Khó khăn đã được vượt thắng. Bình an được hiện diện giữa mọi người.

Cầu nguyện với Phúc Âm – Tuần I TN, 9-15/1/2022

Chúa Giêsu chịu phép rửa của thánh Gioan Tiền Hô không phải vì Ngài có tội, nhưng vì muốn nêu gương sống khiêm hạ liên đới với tội lỗi loài người. Ngài cũng tỏ cho ta về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, và Ngài thánh hoá nước để thiết lập Bí tích Rửa tội.