Lời Mục Tử

Cầu nguyện với Phúc Âm – Tuần 4 Mùa Vọng, C

Ðối với Thiên Chúa, niềm tin càng đòi phải tuyệt đối vì Thiên Chúa là Ðấng trung tín. Tin vào Thiên Chúa là dấu chỉ một tâm hồn khiêm hạ và cậy trông hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Nghi nan là một xúc phạm vô cùng đến tình Cha yêu thương. Kết quả của niềm tin hay không tin: Maria được chúc phúc vì đã tin vào Lời Chúa, còn Dacaria phải bất hạnh vì đã không tin.

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Thánh Giuse người của sự thinh lặng

Bài 4 / 12 trong loạt bài Giáo lý về Thánh Giuse

Trong phần tiếp tục bài Giáo lý về Thánh Giuse, chúng ta coi Thánh Giuse là “người của sự thinh lặng”. Các sách Phúc âm không tường thuật lời nào của ông, nhưng chúng trình bày Giuse như một kiểu mẫu về việc chú ý lắng nghe lời Chúa và hành động theo lời đó.

Cầu nguyện với Phúc Âm – Tuần II Mùa Vọng C

Với ơn gọi Kitô hữu, chúng ta cũng được trao sứ mệnh rao giảng sự công chính của Thiên Chúa. Xây dựng con đường chân lý hoà bình trong thế giới. Giữa một thế hệ muốn chối bỏ Thiên Chúa. Một thế hệ vong thân và đảo điên trong vô luân mất an bình. Người Kitô hữu đã phải làm gì? Và đã làm được gì? Gioan đã chu toàn nhiệm vụ tiền hô cho Ðấng Cứu Thế. Còn chúng ta, bao giờ sứ mệnh của chúng ta mới hoàn tất?

Chúa Nhật I Mùa Vọng, C: Đứng vững trước mặt con người

Con người đã, đang và sẽ vẫn tiếp tục cố gắng để xây dựng một thiên đàng dưới thế. Một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người trên trần gian này là điều đáng mơ ước, nhưng lời Chúa trong các bài đọc Phụng Vụ hôm nay lại nhắc nhớ chúng ta về sự mong manh của vũ trụ, đất trời và con người trong cuộc sống trần thế này; đồng thời, hướng con người về “trời mới đất mới” (Kh 21,1).