Suy niệm Lời Chúa

Chúa Nhật XXVI TN A 2020: Lời nói và hành động

Các bài Thánh Kinh trong Chúa Nhật hôm nay như mời gọi chúng ta suy nghĩ về mối tương quan giữa lời nói và hành động, cũng như phải hành động thế nào để lời nói đi đôi với việc làm như Đức Giêsu. Người chính là Lời hành động của Thiên Chúa.

Chúa Nhật XXV TN A 2020: Công bằng và bác ái

Các bài Thánh Kinh hôm nay như mời gọi chúng ta khám phá ra đường lối cao cả của Thiên Chúa (x. Is 55,6-9), so sánh với lý lẽ công bằng của con người (x. Mt 20,1-16), để ta có thể hành động theo Đức Kitô như thánh Phaolô đã sống (x. Phl 1,20-24.27). Chỉ hành động như thế ta mới cảm nhận được niềm vui, bình an, hạnh phúc giữa bao thăng trầm của cuộc đời và mới làm cho xã hội phát triển.

Chúa Nhật XXIV TN A 2020: Chân thành tha thứ cho nhau

Tuần trước, chúng ta đã bàn đến bổn phận sửa lỗi cho nhau vì mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa nên có nhân vị và là anh chị em của nhau. Tuần này, các bài Thánh Kinh tập trung vào nhiệm vụ phải tha thứ những lỗi lầm, sai phạm của người khác (x. Hc 27,30-28,7 và Mt 18,21-35) để “sống trọn vẹn cho Chúa” như thánh Phaolô nhắc nhở (Rm 14,7-9).

Chúa Nhật XXIII TN A 2020: Món nợ tình yêu

Các bài Thánh Kinh tuần này nói đến những hành động con người phải làm cho nhau, như cảnh báo cho người tội lỗi để họ hối cải trong bài đọc I, sửa lỗi cho người phạm tội trong bài Tin Mừng. Đây là món nợ tương thân tương ái được thánh Phaolô khuyên dạy: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ yêu thương nhau, vì yêu thương là chu toàn lề luật”.

Chúa Nhật XXII TN A 2020: Trả lời trọn vẹn cho Chúa Giêsu

Dù được Đức Chúa Cha mạc khải và Chúa Giêsu đã giải thích rõ ràng nội dung lời tuyên xưng của Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, nhưng Phêrô cũng như rất nhiều người tín hữu chúng ta vẫn chưa hiểu trọn vẹn về Đức Giêsu để có thể bước theo Người.

Chúa Nhật XXI TN A 2020: Trả lời cho Chúa Giêsu

Các câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay: “Người ta bảo Thầy là ai”, “Còn anh em bảo Thầy là ai” (x. Mt 16,13-20), có thể nói rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, cũng như đối với công cuộc loan báo Tin Mừng.

Chúa Nhật XIX TN A 2020: Tương quan mới với vạn vật

Các bài Thánh Kinh hôm nay như mời gọi mỗi người chúng ta khám phá ra mối tương quan mới với vạn vật. Con người không còn phải sợ hãi trốn tránh gió bão, lửa khói trong hang động như Elia trong Bài đọc I (x. 1V 19,9-13). Con người có quyền ra lệnh và làm chủ vạn vật như Chúa Giêsu và Phêrô đi trên mặt nước trong bài Tin Mừng (x. Mt 14,22-33), bởi vì Đức Giêsu là Thiên Chúa, “Đấng vượt trên mọi sự” như thánh Phaolô đã xác tín (x. Rm 9,1-5).