Suy niệm Lời Chúa

Chúa Nhật VII PS B 2021, Lễ Chúa Thăng Thiên: Chứng nhân của Đấng Thăng Thiên

Việc Chúa Giêsu lên trời vừa là một biến cố có thật trong lịch sử, vừa là một mầu nhiệm mời gọi ta khám phá nội dung sâu xa của nó bằng đức tin và tình yêu. Nhiều tín hữu chưa hiểu rõ việc này, nên cũng không phát huy được những ân huệ Chúa ban như các tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay (x. Mc 16,15-20).

Chúa Nhật VI PS B – 2021: Thiên Chúa là Tình yêu

Vào tuần cuối cùng suy niệm về Chúa sống lại, vì tuần sau mừng lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Giáo Hội muốn đưa ta đến ân huệ cao cả nhất, tốt đẹp nhất của Đấng Phục Sinh, đó là việc chúng ta được tham dự vào tình yêu Thiên Chúa. Đức Giêsu nói với ta qua bài Tin Mừng (x. Ga 15,9-17)

Chúa Nhật V Phục Sinh B 2021: Cành nho đầy trái ngọt lành

Tuần trước chúng ta đã bàn đến sự sống dồi dào của người tín hữu với Đức Giêsu Phục Sinh. Tuần này Giáo Hội mời gọi ta phát huy sự sống dồi dào ấy như những cành nho mang đầy trái ngọt để bổ dưỡng cho con người. Câu hỏi đặt ra cho ta hôm nay là mình có thật sự là cành nho đầy trái không và muốn sinh nhiều trái ngọt, chúng ta phải làm gì?

Chúa Nhật IV Phục Sinh B 2021: Sống dồi dào với Chúa Giêsu Phục Sinh

Trong Chúa Nhật IV Phục Sinh Giáo Hội luôn mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng Đức Giêsu sống lại: như là người mục tử tốt lành đã hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên để chúng được sống và sống dồi dào (x Ga 10,10-11). Đây cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu để có nhiều người bước theo Chúa Giêsu và làm cho sự sống trên trái đất này dồi dào, phong phú.

Chúa Nhật III Phục Sinh B 2021: Chúa Giêsu Phục Sinh cứu độ thế giới

Chúng ta đã suy niệm Chúa Giêsu Phục Sinh làm cho từng giây phút sống của đời người có ý nghĩa cao cả và giá trị vĩnh hằng. Tuy nhiên, Người không chỉ cứu độ loài người, mà còn cứu độ toàn thể vũ trụ và giúp ta giải quyết được cuộc xung đột căng thẳng giữa vật chất và tinh thần trong suốt dòng lịch sử nhân loại.

Chúa Nhật II Phục Sinh, B, 2021: Cảm nghiệm và thể hiện lòng Chúa thương xót

Chúng ta cần phải gắn bó với Đấng Phục Sinh để có thể yêu thương anh chị em mình cho đến chết trên thập giá và làm cho anh chị em mình sống lại như Người. Lúc bấy giờ ta mới thể hiện được lòng thương xót của Chúa Cha cho tất cả anh chị em mình, nhất là những ai khốn khó, nghèo đói, bệnh tật, bị gạt ra ngoài lề xã hội mà chúng ta thấy đầy dẫy trong cộng đồng của chúng ta hiện nay.