Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Ba, 21.06.2022
Khuôn Vàng Thước Ngọc

Hôm nay, Phúc Âm cho chúng ta ba lời khuyên. Thứ nhất, “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo”. Thứ hai, “luật vàng”: Tình yêu tha nhân phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa và đến từ Thiên Chúa. Thứ ba, con đường hẹp.

Thứ Sáu, 17.06.2022
Sáng Mắt Sáng Lòng

Cụm từ sáng mắt sáng lòng liên kết với nhau thật thú vị. Sáng mắt là từ chỉ tình trạng mạnh khỏe của con mắt thể lý, nhưng nó cũng có một lớp nghĩa ý nhị khác, đó là kinh nghiệm nhận được sau khi niềm tin được trao gửi không đúng chỗ để rồi nhận được kết quả không như kỳ vọng.

Thứ Năm, 16.06.2022
Gặp Chúa Nơi Kín Đáo

Kitô hữu Việt Nam đọc kinh rất nhiều và hiếm khi để tâm hồn mình trong thinh lặng để nhận biết ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu không dạy chúng ta cầu nguyện một cách vô ý nghĩa. Khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta sống đức tin, đức mến và đức cậy.

Chúa Nhật, 12.06.2022
Chúa Ba Ngôi

Cả ba bài đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Ba Ngôi hiện diện ở đó trong suốt lịch sử nhân loại và vũ trụ. Ba Ngôi luôn ở đó để chúc lành cho họ. Ba ngôi hoạt động cùng nhau một cách hoàn hảo trong lịch sử cứu độ.