Thứ Hai 15.04.2024
Đừng Làm Việc Vì Lương Thực Mau Hư Nát

Thứ Hai Tuần III – Mùa Phục Sinh

Cv 6,8-15 • Tv 118,23-24.26-27.29-30 (Đ. c.1) • Ga 6,22-29

SUY NIỆM LỜI CHỨA THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH – GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

22 Sau khi Đức Giê-su cho năm ngàn người ăn no nê, các môn đệ thấy Người đi trên mặt Biển Hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” 26 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Đừng Làm Việc Vì Lương Thực Mau Hư Nát

Sau khi được ăn bánh no nê từ phép lạ Chúa Giê su làm, đám đông lại đi tìm Chúa, họ đến tận Carpharnaum. Con người thời xưa cũng như nay luôn tìm Thiên Chúa hằng sống. Các tôn giáo cũng như những trào lưu thần bí là những biểu hiện của cuộc tìm kiếm này. Nhưng nhiều người chỉ muốn khuất phục Thiên Chúa khi Ngài đáp ứng các nhu cầu thân xác của họ. Hơn nữa, lịch sử cũng cho thấy có những khuynh hướng muốn sử dụng Thiên Chúa cho những kết cục chính trị hoặc quyền bính. Hôm nay, đám đông cũng đi tìm Chúa Giê su. Vì sao? Vì: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26). Chúa Giê su biết họ không có khả năng đọc được dấu chỉ từ phép lạ hóa bánh ra nhiều. Phép lạ báo trước việc Thiên Chúa sẽ nuôi dân bằng một của ăn thiêng liêng mang lại cho họ sự sống trường sinh là hãy tìm và ở lại trong Thiên Chúa, Đấng hằng sống sẽ cứu chúng ta khỏi hư nát của sự chết đời đời. Còn những gì thuộc về vật chất sẽ dẫn đến hư nát. Xin Chúa giúp con ý thức rõ kết cục này.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy Đức

Sống Lời Chúa: Tập dùng hết đồ ăn khi đã dọn lên bàn để không làm lãng phí của Chúa ban.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam