Thứ Ba 16.04.2024
Bánh Trường Sinh

Thứ Ba Tuần III – Mùa Phục Sinh

Cv 7,51 – 8,1a • Tv 30,3bc-4.6a và 7b và 8a.17 và 21ab (Đ. c.6a) • Ga 6,30-35

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 20 tháng tư 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

30 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

32 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Bánh Trường Sinh

Biến cố Chúa Kitô phục sinh là nền tảng và là trung tâm điểm của Kitô Giáo. Nếu Chúa Kitô không phục sinh, Người không phải là Thiên Chúa và Hội Thánh cũng không hiện hữu.

Đấng Phục Sinh vẫn tiếp tục hiện diện cách sống động với Hội Thánh và chúng ta hôm nay qua một hình thức khác, đó là bí tích Thánh Thể. Nơi đó, Người tiếp tục tự hiến chính mình làm của ăn nuôi sống chúng ta. Trong Diễn Từ Bánh Hằng Sống, Chúa nói: “Chính Tôi là bánh trường. Ai đến với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Ta, chẳng hề khát bao giờ” (Ga 6,35).

Ở đây, Đức Giêsu tự giới thiệu mình là bánh trường sinh. Thánh Gioan diễn tả sự sống này bằng từ zoê, phân biệt với từ bios là sự sống sinh học, tự nhiên. Zoê là sự sống hoàn toàn mới mẻ được Đấng Phục Sinh khai mở và sở hữu. Nơi Thánh Thể, Chúa không phải ban cho chúng ta một cái gì, nhưng là thông ban chính mình Người (Rahner), chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh của Đấng Phục Sinh. Chúng ta tìm được sự sống mà không cái chết nào có thể lấy đi được, nhờ sự gắn bó với Đấng là nguồn sự sống. Thánh Ignatio thành Antiokia nói rằng: “Chúng ta chia sẻ Bánh, thần dược của sự bất tử, thuốc giải độc chúng ta uống, không phải để chết nhưng để sống muôn đời trong Chúa Kitô”. Vì thế, Cộng đồng Vaticanô II quả quyết: “Thánh Thể là trung tâm điểm và là nguồn mạch của đời sống Kitô hữu”. Thánh thể làm nên Hội Thánh và Hội Thánh làm nên Thánh Thể. Nếu các môn đệ đã nhận ra Người khi bẻ bánh. Chúng ta cũng nhận ra Người khi cử hành Thánh Thể. Chúng ta được mời gọi yêu mến và năng đến với bí tích Thánh Thể để đón nhận sự sống quý giá này. Amen!

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

Sống Lời Chúa: Tham dự thánh lễ mỗi ngày để được rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam