Thứ Tư 17.04.2024
Ai Đến Với Tôi, Không Hề Phải Đói

Thứ Tư Tuần III – Mùa Phục Sinh

Cv 8,1b-8 • Tv 65,1-3a.4-5.6-7a (Đ. c.1) • Ga 6,35-40

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 20 tháng tư 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Ai Đến Với Tôi, Không Hề Phải Đói

Hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải Ngài là bánh hằng sống. Thoạt nghe qua, mạc khải của Ngài gợi lên sự tò mò và bối rối. Nhưng nghĩ cho tường, cảm cho đúng, chúng ta nhận ra lời Ngài thể hiện đầy đủ ý nghĩa sứ vụ của Ngài là cứu con người và mang lại cho họ sự sống đời đời. Ý của Đấng đã sai tôi là những kẻ Người đã ban cho tội… tôi sẽ cho họ sống lại. Vì lý do này và để hoàn thành công cuộc cứu độ cũng như sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta, Đức Giêsu Kitô tự hiến mình làm lương thực mang lại sự sống đời đời.

Thiên Chúa làm cho nhiều người tin vào Đức Giêsu Kitô và ai đến với Ngài sẽ không bị loại ra khỏi Nước của Ngài. Sống giữa cuộc đời đầy lôi kéo, nhưng, trong đức tin, hãy để bản thân ta được Chúa lôi kéo trước hết và hãy chọn Thiên Chúa là lương thực trường sinh, là ánh sáng của đời ta. Đức tin vào Thiên Chúa là nền tảng cho một cuộc sống công chính. Đức tin đó nói với chúng ta thi thánh ý của Chúa Cha như chính Đức Giêsu đã thi hành. “Lạy Cha chúng ta ở trên trời… ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Lương thực không chỉ là vật chất nuôi thân xác hư nát, nhưng cần và quan trọng hơn là lương thực mang lại sự sống đời đời. 

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Mỗi khi dùng của ăn. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì của ăn Chúa ban cho chúng ta no đủ hằng ngày.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam