Thứ Năm 18.04.2024
Tấm Bánh Cho Đời

Thứ Năm Tuần III – Mùa Phục Sinh

Cv 8,26-40 • Tv 65,8-9.16-17.20 (Đ. c.1) • Ga 6,44-51

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 05 tháng năm 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

44 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Tấm Bánh Cho Đời

Từ ruộng đồng, vụ mùa đến tấm bánh “là hoa màu ruộng đất và lao công con người” được dâng lên Chúa và xin Ngài thánh hóa “để trở nên bánh trường sinh” nuôi dưỡng mỗi tín hữu – tấm bánh của sự sống, dấu chỉ của Nước Trời, sự hiện diện hữu hình thánh thiêng của Con Thiên Chúa trong tâm hồn và trong đời sống Kitô hữu. Quả thật, Thiên Chúa mà chúng ta tin yêu là Thiên Chúa của sự sống, và điều làm ta ngỡ ngàng không ngừng là chính Ngài hiến mình trở nên của ăn đem lại sự sống vĩnh cửu cho ta. Qua Đức Kitô, Ngôi Hai nhập thể, Người Con yêu dấu trở nên quà tặng vô giá của lời hứa mà Thiên Chúa trao ban dân Ngài. Đấng ngỏ lời với nhân loại “Ta là bánh trường sinh… là bánh hằng sống từ trời xuống…” là Đấng liên lỉ hiến dâng mạng sống mình cho ta, cũng là Đấng hiện diện hằng hữu bên đời ta. Tấm bánh ấy được trao ban nhưng không. Ơn cứu độ được trao tặng nhưng không cho những kẻ tin và đón nhận Thiên Chúa vào cuộc đời mình.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin và lòng mến cho chúng con để một khi lãnh nhận tấm bánh hằng sống là Đức Kitô thì chúng con cũng dám trở nên những tấm bánh bẻ ra cho đời và cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Nt. Thục Đoan, OA

Sống Lời Chúa: Cùng học nơi Chúa gương dấn thân phục vụ bằng tình yêu.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam