Thứ Sáu 19.04.2024
Muốn Sống Đời Đời, Hãy Ăn Bánh Giêsu

Thứ Sáu Tuần III – Mùa Phục Sinh

Cv 9,1-20 • Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15) • Ga 6,52-59

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 06 tháng năm 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

52 Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Muốn Sống Đời Đời, Hãy Ăn Bánh Giêsu

Nếu chúng ta khao khát sự sống trường sinh, thì hãy đến gặp Chúa Giêsu và đón nhận Người, bởi chính Người: “Là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này, sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Cho dù là Manna từ trời xuống, hay bánh Thiên Thần mang đến nuôi sống người ta 40 ngày cùng lắm là 40 năm đi nữa, thì những thứ bánh đó cũng chỉ là những thứ lương thực rất tạm bợ, kẻ nào ăn những thư bánh ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết, nghĩa là không có sự sống nơi mình. Hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định, Người là bánh bởi trời xuống, Người đến làm no thỏa cái đói, cái khát, nhất là cái ước vọng lớn nhất của con người mọi nơi mọi thời là sự sống đời đời. Nếu như trong sa mạc, Manna là quà tặng do lòng thương xót Chúa dành cho dân, lương thực cứu đói tạm thời, nay Mình Máu Thánh Chúa là lương thực giúp người tín hữu có đủ nghị lực vượt qua trần thế về tới quê trời hưởng phúc vinh quang.

Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết tìm kiếm Chúa ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể, và siêng năng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa để được sống đời đời. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Sống Lời Chúa: Dọn mình chu đáo để đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam