Thứ Bảy 20.04.2024
Môn Đệ Chướng Tai Vì Lời Thầy

Thứ Bảy Tuần III – Mùa Phục Sinh

Cv 9,31-42 • Tv 115,12-13.14-15.16-17 (Đ. c.12) • Ga 6,51.60-69

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 07 tháng năm 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

51 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 “Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Môn Đệ Chướng Tai Vì Lời Thầy

Phúc Âm hôm nay là phần tiếp theo sau diễn từ Bánh Hằng Sống, chính Đức Giêsu Kitô trao mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn và đời sống người tín hữu. Trước khẳng định của Thầy Giêsu, Ngài là của ăn, có hai phản ứng trái chiều, thậm chí đối nghịch nhau giữa các môn đệ và những ai nghe Ngài. Một bên là thái độ của những con tim khép kín trước Lời và trước Đấng cứu độ. Thánh Gioan nói những môn đệ này rút lui, không còn đi theo Người nữa. Môn đệ chướng tai vì Lời Thầy là những môn đệ không tin và không có lòng yêu mến. Nhóm Mười Hai không phải những người khôn khéo hơn, tốt lành hơn những người khác, nhưng họ đơn sơ, tin tưởng hơn, và mở ra với Thần Khí. Nên, phàm ai đón nhận Đức Kitô là người được Chúa Cha ban ơn. Còn những người khác thì không. Vậy sự thật của tình yêu vào Thiên Chúa là gì? Chính là vâng lời và tin vào Đấng mà chúng ta yêu mến. Phúc Âm giúp chúng ta tự vấn lại: tôi đã đặt tình yêu của mình ở đâu? Đức tin và sự vâng phục nào tôi có với Chúa của tôi? Tôi có chướng tai vì lời Chúa không? Tôi có xấu hổ vì là Kitô hữu không?

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Mời bạn chọn cho mình một câu Lời Chúa mà bạn yêu thích nhất làm của nuôi sống bạn trong ngày hôm nay.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam