31 Tháng Bảy, 2021

Kitô Học

LỜI NÓI ĐẦU ƠN GỌI NHÀ LÃNH ĐẠO NÔNG NGHIỆP

Giáo Hội vốn hy vọng rằng các nhà lãnh đạo nông nghiệp Kitô giáo, được truyền cảm hứng từ sự hiểu biết sâu sắc về công việc và cuộc sống của họ, sẽ biến đổi hệ thống lương thực hiện đại của chúng ta mãi mãi thành những lực lượng đề cao phẩm giá con người của mỗi cá nhân, giữ gìn toàn vẹn môi trường và thăng tiến công ích.

Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô
“Nào chúng ta lên Giêrusalem” (Mt 20,18)
Mùa Chay: Thời gian canh tân Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu

Trong hành trình Mùa Chay hướng về Phục Sinh, chúng ta hãy nhớ đến Đấng đã “hạ mình và vâng phục cho đến chết, và chết trên cây thập tự” (Phi 2:8). Trong suốt mùa hoán cải này, chúng ta hãy canh tân đức tin của chúng ta, kín múc “nước hằng sống” của niềm hy vọng, và mở lòng đón nhận tình yêu Chúa, là Đấng đã làm cho chúng ta trở nên anh chị em trong Chúa Kitô.

CÁC TRÍCH DẪN THEN CHỐT TỪ FRATELLI TUTTI: PHẦN 2 (CHƯƠNG 5-8)

Chúng ta nên đem đến hòa bình: “Mỗi người chúng ta được kêu gọi trở thành một người thợ của hòa bình, bằng cách hợp nhất chứ không chia rẽ, bằng cách dập tắt chứ không nắm chặt hận thù, bằng cách mở ra các con đường đối thoại chứ không xây các bức tường mới”. (284)

CÁC TRÍCH DẪN THEN CHỐT TỪ FRATELLI TUTTI: PHẦN 1 (CHƯƠNG 1-4)

Một loại luận điểm cho toàn bộ thông điệp: “Tôi mong muốn rằng, trong thời đại này của ta, bằng cách nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, ta có thể góp phần vào việc tái sinh một khát vọng phổ quát về tình huynh đệ. Tình huynh đệ giữa mọi người nam và người nữ

THÁCH ĐỐ ĐÀO LUYỆN LƯƠNG TÂM ĐỂ LÀM TÍN HỮU CÔNG DÂN

Đào Luyện Lương Tâm để Làm Tín Hữu Công Dân là tài liệu giáo huấn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về trách nhiệm chính trị của người Công Giáo. Nó cung cấp các hướng dẫn cho tất cả những ai tìm cách thực thi quyền lợi và nghĩa vụ của mình như những công dân. Là người Công Giáo, chúng ta đem sự phong phú của đức tin của mình vào nơi công cộng. Chúng ta rút ra từ cả đức tin lẫn lý trí khi chúng ta xác quyết về phẩm giá con người và công ích cho mọi người.