Kitô Học

CÁC TRÍCH DẪN THEN CHỐT TỪ FRATELLI TUTTI: PHẦN 2 (CHƯƠNG 5-8)

Chúng ta nên đem đến hòa bình: “Mỗi người chúng ta được kêu gọi trở thành một người thợ của hòa bình, bằng cách hợp nhất chứ không chia rẽ, bằng cách dập tắt chứ không nắm chặt hận thù, bằng cách mở ra các con đường đối thoại chứ không xây các bức tường mới”. (284)

CÁC TRÍCH DẪN THEN CHỐT TỪ FRATELLI TUTTI: PHẦN 1 (CHƯƠNG 1-4)

Một loại luận điểm cho toàn bộ thông điệp: “Tôi mong muốn rằng, trong thời đại này của ta, bằng cách nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, ta có thể góp phần vào việc tái sinh một khát vọng phổ quát về tình huynh đệ. Tình huynh đệ giữa mọi người nam và người nữ

THÁCH ĐỐ ĐÀO LUYỆN LƯƠNG TÂM ĐỂ LÀM TÍN HỮU CÔNG DÂN

Đào Luyện Lương Tâm để Làm Tín Hữu Công Dân là tài liệu giáo huấn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về trách nhiệm chính trị của người Công Giáo. Nó cung cấp các hướng dẫn cho tất cả những ai tìm cách thực thi quyền lợi và nghĩa vụ của mình như những công dân. Là người Công Giáo, chúng ta đem sự phong phú của đức tin của mình vào nơi công cộng. Chúng ta rút ra từ cả đức tin lẫn lý trí khi chúng ta xác quyết về phẩm giá con người và công ích cho mọi người.

Giám đốc điều hành theo mô thức giáo huấn xã hội Công giáo:
Kế hoạch chiến lược của Vatican cho cộng đồng doanh nghiệp

Các nguyên tắc của giáo huấn xã hội Công giáo về phẩm giá con người, công ích, liên đới và bổ trợ gợi hứng một ‎ý thức cảm thức sâu đậm rằng có điều gì đó hơn là đơn thuần chỉ tìm cách tối đa hóa khối tài sản của các chủ doanh nghiệp.

Tài liệu tĩnh tâm – Hướng tới sự trưởng thành toàn diện – Bài 27: Về với cội nguồn

Cuộc hành trình của mỗi người chúng ta ở trần thế kết thúc với cái chết như một cánh cửa để ta bước qua với niềm tin tưởng và hy vọng vì được trở về với Thiên Chúa là nguồn hiện hữu của mình và với lòng thanh thản vì được giải thoát không còn bị ràng buộc bởi vật chất, không gian, thời gian.