Kitô Học

Tài liệu tĩnh tâm – Hướng tới sự trưởng thành toàn diện – Bài 16: Uống nước nhớ nguồn

Nước không phải chỉ hết sức cần thiết và quan trọng đối với con người, nước còn là cội nguồn của tất cả các dạng sống, từ những đơn bào, cho đến thực vật, động vật. Vì thế, chúng ta muốn tìm hiểu vai trò của nước trong đời sống tự nhiên của con người và trong đời sống siêu nhiên của người tín hữu để có thái độ sống đúng đắn.

Tài liệu tĩnh tâm – Hướng tới sự trưởng thành toàn diện – Bài 15: Ăn để hoà nhập vào sự sống và tình yêu

Trong nền văn minh tình yêu và văn hoá sự sống, ta không còn chỉ đạt tới điểm “ăn ngon, mặc đẹp”, nhưng “ăn thần, mặc thánh” nghĩa là ăn để phát huy đời sống tinh thần, để trở nên thần thánh, vượt ra khỏi vật chất, không gian, thời gian và sống cho những giá trị siêu việt của tinh thần.

Tài liệu tĩnh tâm – Hướng tới sự trưởng thành toàn diện – Bài 14: Thở được linh khí của Trời

Bài học “Thở được linh khí của Trời” này, đối với chúng ta, có thể là một trong những kinh nghiệm sống quan trọng nhất. Xin bạn thử tập và bạn sẽ thấy Chúa Thánh Thần kỳ diệu vô cùng.

Tài liệu tĩnh tâm – Hướng tới sự trưởng thành toàn diện – Bài 13: Đức Giêsu là con đường sự thật và sự sống

Khi hiểu được Đạo là Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ thấy việc đi đạo, theo đạo, giữ đạo, sống đạo chính là đi theo và kết hợp thành một với Chúa Giêsu trong tình yêu để chính mình lại trở thành con đường dẫn muôn loài về với Người.

Tài liệu tĩnh tâm – Hướng tới sự trưởng thành toàn diện – Bài 12: Con đường tình yêu mở rộng cho tất cả mọi người

Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Mục vụ “Vui mừng và Hy vọng” đã xác định rằng: “Đối với những ai tin vào tình yêu Thiên Chúa, Người cho họ xác tín rằng con đường tình yêu mở rộng cho tất cả mọi người”[1], vì Thiên Chúa đã đặt tình yêu vào trong lòng con người như một dấu hiệu đặc biệt khi dựng nên họ theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài. Nhờ tình yêu này, con người yêu vạn vật, yêu thiên nhiên, yêu con người và yêu Thiên Chúa như là nguồn của mọi hiện hữu.

Tài liệu tĩnh tâm – Hướng tới sự trưởng thành toàn diện – Bài 11: Cuộc hội nhập văn hoá của Giáo hội Công giáo Việt Nam (1533-2019)

Tìm lại dòng lịch sử không phải là chúng ta muốn khơi lại những kỷ niệm đau buồn, những mối bất hoà, xung đột, nhưng là để giúp nhau nhận ra hồng ân Thiên Chúa trong mọi biến cố thăng trầm, tạo nên sự cảm thông giữa mọi thành phần dân tộc và xây dựng nền văn hoá Công giáo Việt Nam (GHVN) theo đường hướng hiệp thông và đối thoại của Công Đồng (CĐ) Vaticanô II đã được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhiều lần nhắc đến.

Tài liệu tĩnh tâm – Hướng tới sự trưởng thành toàn diện – Bài 10: Cấu trúc văn hoá-xã hội của người Việt và việc xây dựng nền văn hoá

Đứng trước thực tế đau xót của xã hội với nhiều vấn đề cấp thiết cần giải quyết cũng như trước tình trạng đạo đức suy đồi, chúng ta đặt câu hỏi: Tại sao lại xảy ra như thế và phải làm gì để sửa đổi? Đã có rất nhiều bài nghiên cứu và ý kiến đề xuất hành động của cá nhân và tập thể trong các lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị, văn hoá… Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng vấn đề cơ bản vẫn là đào tạo- giáo dục con người Việt Nam, nhưng muốn đào tạo-giáo dục cho có kết quả phải hiểu rõ con người và cấu trúc của nó.

Tài liệu tĩnh tâm – Hướng tới sự trưởng thành toàn diện – Bài 9: Cuộc hội nhập văn hoá trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Qua bài này, chúng ta muốn tìm hiểu cách khái quát cuộc hội nhập của văn hoá trong dòng lịch sử dân tộc Việt Nam để có thể xây dựng những giá trị mới và đẩy lùi những nét tiêu cực có thể có trong cuộc hội nhập này khi so sánh với nền văn hoá toàn diện và liên đới của đạo Công giáo mà chúng ta tìm hiểu ở bài trước.

Tài liệu tĩnh tâm – Hướng tới sự trưởng thành toàn diện – Bài 8: Các nguyên tắc căn bản hướng dẫn hành động xã hội

Khi cổ vũ nền văn hoá nhân bản tâm linh, Học thuyết Xã hội Công giáo đề cao những giá trị căn bản là sự thật, tình yêu, tự do, công bằng và sự sống. Chúng được xem như những viên gạch để xây dựng nền văn minh tình yêu. Nhưng để làm thành được toà nhà văn minh tình yêu, ta cần những người thợ biết xây dựng theo đúng sơ đồ kiến trúc và những nguyên lý xây dựng cơ bản.

Tài liệu tĩnh tâm – Hướng tới sự trưởng thành toàn diện – Bài 7: Vươn tới sự sống dồi dào và sung mãn

“Sống tủi làm chi đứng chật trời!” (Phan Bội Châu). Thật ra, ai cũng muốn sống hạnh phúc, cao thượng và phát huy những phẩm chất đặc biệt của con người, nhưng làm sao để sống được như thế mới là điều đáng chúng ta quan tâm.