Kitô Học

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 4:Hội nhập văn hoá của Giáo hội Công giáo Việt Nam

Bài 4 / 28 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Là người Công giáo Việt Nam, chúng ta nên tìm hiểu xem những tín hữu Công giáo từ năm 1533 đến nay đã đem đến những giá trị nào cho dân tộc và nhận được những điểm tốt đẹp nào từ quê hương Việt Nam trong lịch sử hội nhập văn hoá của mình.

TÓM TẮT ƠN GỌI NHÀ LÃNH ĐẠO NÔNG NGHIỆP

Ngày nay, thế giới sản xuất nhiều lương thực hơn bao giờ hết, khi những tiến bộ thần kỳ trong công nghệ nông nghiệp và các mô hình nâng cao hiệu quả đã kết hợp để tạo ra các sản lượng dồi dào và thặng dư một nguồn cung cấp sự sống.

LỜI NÓI ĐẦU ƠN GỌI NHÀ LÃNH ĐẠO NÔNG NGHIỆP

Giáo Hội vốn hy vọng rằng các nhà lãnh đạo nông nghiệp Kitô giáo, được truyền cảm hứng từ sự hiểu biết sâu sắc về công việc và cuộc sống của họ, sẽ biến đổi hệ thống lương thực hiện đại của chúng ta mãi mãi thành những lực lượng đề cao phẩm giá con người của mỗi cá nhân, giữ gìn toàn vẹn môi trường và thăng tiến công ích.

Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô
“Nào chúng ta lên Giêrusalem” (Mt 20,18)
Mùa Chay: Thời gian canh tân Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu

Trong hành trình Mùa Chay hướng về Phục Sinh, chúng ta hãy nhớ đến Đấng đã “hạ mình và vâng phục cho đến chết, và chết trên cây thập tự” (Phi 2:8). Trong suốt mùa hoán cải này, chúng ta hãy canh tân đức tin của chúng ta, kín múc “nước hằng sống” của niềm hy vọng, và mở lòng đón nhận tình yêu Chúa, là Đấng đã làm cho chúng ta trở nên anh chị em trong Chúa Kitô.