Chương trình – Dự án

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 17: Mặc lấy con người mới

Bài 17 / 28 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Mặc là một trong những nhu cầu thiết thân của con người trong xã hội. Quần áo và những trang phục như mũ nón, ví cặp, giày dép… không phải chỉ che thân và bảo vệ sự sống, nhưng còn nói lên tính cách và phẩm giá cao quý của người dùng chúng.

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 15: Ăn để hoà nhập vào sự sống và tình yêu

Bài 15 / 28 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Ăn là hành động ta làm hằng ngày trong đời sống. Cha ông ta thường dạy: “Ăn để sống” chứ không phải “sống để ăn”. Nhưng hầu như người ta ít khi tìm hiểu xem “sống là gì, sống như thế nào mới đáng ăn”, nên cũng không biết “ăn là gì” và “ăn như thế nào mới đáng sống”.

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 14: Bốn nguyên tắc hành động trong xã hội

Bài 14 / 28 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Khi cổ vũ nền văn hoá nhân bản tâm linh, Học thuyết Xã hội Công giáo đề cao những giá trị căn bản là sự thật, tình yêu, tự do, công bằng và sự sống. Chúng được xem như những viên gạch để xây dựng nền văn minh tình yêu.

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 13: Vươn tới sự sống dồi dào và sung mãn

Bài 13 / 28 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Lời mở: “Sự sống, đời sống, những điều kiện sống” là những từ được Học thuyết Xã hội Công giáo nhắc tới 271 lần trong 583 số của cuốn Tóm lược và là từ thứ ba được dùng nhiều nhất sau từ con người (639 lần) và Thiên Chúa (325 lần).

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 12: Giá trị của công bằng

Bài 12 / 28 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Ý niệm về công bằng xuất hiện muộn màng trong lịch sử con người. Cho đến hôm nay, nhiều dân tộc vẫn chưa được hưởng sự công bằng. Do bản năng sinh tồn, nhiều loài động vật phải giết nhau, ăn thịt nhau để sống. Mạnh được yếu thua là lẽ sống còn của mọi loài.

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 9: Sự thật giải thoát

Bài 9 / 28 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Giá trị đầu tiên là sự thật. Đây là giá trị khởi đầu để giúp con người nghĩ đúng, nói thật, làm thật, sống thật trong một xã hội chuộng vẻ hào nhoáng, câu nệ vào hình thức bên ngoài, tràn ngập những thông tin giả để lừa dối và những hoạt động kinh tế thiếu minh bạch.