31 Tháng Bảy, 2021

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 9: Con đường sự thật giải thoát ta

Bài 9 / 11 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Tải về

Series Navigation<< Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam<br />Bài 8: Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đớiHội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam<br />Bài 10: Tình yêu trong kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa >>

Hits: 3