31 Tháng Bảy, 2021

Thứ Tư, 21.07.2021
Trở Nên Bé Mọn

Thứ Tư, 21.07.2021
Trở Nên Bé Mọn

Thánh Lawrence Brindisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Lawrence, dòng Anh Em Hèn Mọn (Phanxicô) nhánh Capuchin, là linh mục đầu tiên được tôn vinh là Tiến sĩ, sinh năm 1559 tại Brindisi, một thị trấn nằm trên bờ biển Adriatic, nước Ý. Được giáo dục từ thời trẻ bởi các Tu sĩ Dòng Phanxicô, ông đã có được cơ sở ngôn ngữ tuyệt vời và được coi là nhà ngôn ngữ học vĩ đại nhất trong số các tiến sĩ của Giáo hội. Các lĩnh vực phục vụ của ông rất nhiều: tuyên úy quân đội, nhà ngoại giao, lãnh đạo cuộc Phản cải cách ở Áo và Bohemia, giáo viên dạy Kinh thánh, nhà chú giải và nhà hàng hải học. Thánh Lawrence cung cấp cho các linh mục một hình mẫu tuyệt vời cho việc học tập và rao giảng của họ. Ông được Đức Lêô XIII phong thánh năm 1881.

Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên

Xh 16,1-5.9-15 • Tv 77,18-19.23-24.25-26.27-28 (Đ. c.24b) • Mt 13,1-9

Lời Chúa

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Trở Nên Bé Mọn

Những lời tạ ơn Chúa Giêsu hôm nay chứa đựng những thông điệp rất mới về đường lối của Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta biết rằng, một đàng, ý định của Thiên Chúa là muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý (x.1 Tm 2,4). Đàng khác, tin hay không tin, chấp nhận hay từ chối, đó là chuyện của con người. Thiên Chúa không loại trừ một ai. Ngài ban ơn và mời gọi hết mọi người tìm sự sống nơi Ngài. Nhưng con người có thể khước từ Thiên Chúa. Hai thái độ có thể có: thái độ khiêm tốn – coi mình là bé mọn, và thái độ tự cao – coi mình là kẻ thông thái hơn người.

Nhưng ai cho mình là thông thái thường không có khả năng tiếp nhận chân lý. Và chỉ ai khiêm tốn lại có khả năng tiếp nhận chân lý. Bởi lẽ, nếu cậy dựa vào sự khôn ngoan của mình, con người sẽ không gặp được  Thiên Chúa, nhưng nếu để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và  nhờ Chúa Giêsu Kitô, con người có thể đạt tới sự thông hiệp với Thiên Chúa và được cứu rỗi.

Thế nên, chỉ khi nào ta biết khiêm tốn là người bé mọn thì chúng ta mới có thể đón nhận chân lý toàn vẹn là Đức Giêsu. Vì Người là mạc khải của Chúa Cha và về Chúa Cha cho những người bé mọn. Chính Đức Giêsu cũng đã trở nên bé mọn ở giữa chúng ta như là hiện diện kiểu mẫu.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết con là thụ tạo.

Sống lời Chúa: Nếu Chúa không ban ơn, tôi chẳng có gì cả.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1