31 Tháng Bảy, 2021

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 8: Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới

Bài 8 / 11 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Tải về

Series Navigation<< Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam<br />Bài 7: Thở được tinh hoa của đất trờiHội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam<br />Bài 9: Con đường sự thật giải thoát ta >>

Hits: 2