Chương trình – Dự án

Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam
Bài 4:Hội nhập văn hoá của Giáo hội Công giáo Việt Nam

Bài 4 / 28 trong loạt bài Hội Nhập Văn Hoá Công Giáo Việt Nam

Là người Công giáo Việt Nam, chúng ta nên tìm hiểu xem những tín hữu Công giáo từ năm 1533 đến nay đã đem đến những giá trị nào cho dân tộc và nhận được những điểm tốt đẹp nào từ quê hương Việt Nam trong lịch sử hội nhập văn hoá của mình.

Cuộc hội nhập văn hoá của Giáo hội Công giáo Việt Nam

Nhân dịp lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam, xin giới thiệu với Quý độc giả bài Cuộc hội nhập văn hoá của Giáo hội Công giáo Việt Nam với phần đính chính: “năm 1583, các cha dòng Phanxicô (chứ không phải Đa Minh như đã ghi trong Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam 2016, trang 175) đã đến Việt Nam….”. Xin cáo lỗi với Quý độc giả, Quý dòng Đa Minh và Phanxicô.

Tuần lễ Giáo lý – Bài 1: Con người là gì, là ai?

Kể từ lúc con người biết suy tư (homo sapiens) xuất hiện khoảng 200.000 năm trước cho đến ngày nay với khoảng 7,7 tỷ người đang sống trên trái đất, con người không ngừng tìm kiếm câu trả lời về lai lịch của mình – Con người là gì, là ai?

Tuần lễ Giáo lý – Bài 2: Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới

Xây dựng nền văn minh tình yêu là đích điểm cuối cùng cho mọi hoạt động của Giáo hội Công giáo ở trần thế này. Để đạt được mục đích đó, Giáo Hội cổ vũ mọi tín hữu xây dựng một nền nhân bản toàn diện và liên đới. Đường hướng này được Giáo Hội xác định ngay trong lời mở đầu của cuốn Tóm lược HTXHCG và nội dung của nền nhân bản này được trình bày trong suốt 12 chương của cuốn Tóm lược và cuốn Docat.