Thứ Bảy, 31.07.2021
Tôi Là Ai?

Thứ Bảy, 31.07.2021
Tôi Là Ai?

Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ

Vào năm 1521, một quả đạn đại bác đã làm gãy chân trái của Đại uý Ignatiô Loyôla, người sáng lập Dòng Tên sau này. Trong khi dưỡng bệnh, Ignatiô đã đọc cuốn Cuộc Đời Chúa Kitô và Hạnh Các Thánh, và do đó hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Sau đó, ông đã tự trang bị cho mình để phục vụ Đức Kitô bằng cách rèn luyện có được một nền giáo dục thần học và cổ điển tốt. Các thành viên của Dòng Tên đã trở thành đội quân xung kích của Giáo hội trong cuộc chiến chống lại sự truyền bá của đạo Tin lành ở châu Âu, cũng như là một trong những tổ chức truyền giáo nước ngoài vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến. Ignatiô Loyôla qua đời vào ngày 31 tháng 7 năm 1556.

Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên

Lv 25,1.8-17 • Tv 66,2-3.5.7-8 (Đ. c.4) • Mt 14,1-12

Lời Chúa

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”

3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gio-an, xiềng ông lại, và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. 4 Ông Gio-an có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” 5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. 6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. 8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” 9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. 10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Tôi Là Ai?

Tôi là ai? Câu hỏi trên đây có rất nhiều câu trả lời, nhưng có được câu trả lời theo bản chất thì không phải nhiều người làm được.

Đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay nhắc tới một sự nhầm lẫn của Hêrôđê khi cho rằng Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả. Ông nhầm cũng dễ hiểu thôi. Nếu Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ vĩ đại mà Hêrôđê rất nể phục thì Chúa Giêsu là vị Ngôn Sứ đích thực. Gioan giới thiệu về Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu mạc khải toàn vẹn một Thiên Chúa vô hình. Con người, công việc trùng khớp với sứ mạng được trao phó, đó là nét chung giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu, và cũng là câu trả lời của các ngài.

Vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay là Ignatiô thành Loyôla. Ông cũng có cùng cách trả lời như Gioan Tẩy Giả. Chỉ khi Ignatiô tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và điểm đến tối hậu của cuộc đời mình là vinh danh Chúa, ông mới có thể tìm được câu trả lời đúng cho các câu hỏi khác trong cuộc sống của mình. Từ bỏ binh nghiệp, lập dòng tu, lập cô nhi viện, lập trường học… tất cả các điều ấy thánh nhân đã làm là “để vinh danh Chúa hơn”.

Còn tôi, tôi là ai?
Lạy Chúa, xin cho con biết tìm mình trong Chúa, vì chỉ khi đó con mới có câu trả lời đúng duy nhất cho mọi câu hỏi.

Lm. Gioan Nguyễn Văn Toàn

Sống lời Chúa: Tự hỏi, tôi đã làm được gì để vinh danh Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1