Quyền được trợ giúp

Quyn được tr giúp

Câu chuyn mt người đàn ông tóc bc lê cái chân duy nht qua my chc bc cu thang np đơn cho toà gieo vào lòng người mt du lng. Có th ông phi gõ mt cánh ca khác đ yêu cu bo v quyn được chia di sn tha kế ca ông. Nhưng ngay ti TAND qun 4 (TP.HCM) hôm y, mt quyn đc thù dành cho người khuyết tt là quyn được tr giúp ông đã không được hưởng.

“Quyn được tr giúp” đây không có nghĩa “an i” hay mt ân hu mà là quyn chính đáng ca người khuyết tt. Công ước v quyn ca người khuyết tt được Ði hi đng Liên Hip Quc thông qua ti kỳ hp th 61 ngày 6-12-2006 xác đnh ngoài các quyn cơ bn bình đng như nhng công dân khác, người khuyết tt còn được hưởng nhng quyn đc thù như được to điu kin h tr trong vic tiếp cn các công trình công cng, phương tin giao thông công cng, công ngh thông tin, văn hoá, gii trí…

Và như mt quy ước quc tế bt thành văn, phím ch F và phím ch J trên bàn phím máy tính hay phím s 5 trên máy đin thoi di đng đu phi có mt du chm ni. Ðó là du hiu tr giúp người khiếm th khi s dng máy tính, đin thoi.

Ngay Vit Nam, nhng quyn đc thù ca người khuyết tt t lâu cũng đã được lut hoá trong pháp lnh v người tàn tt năm 1998, gn đây nht là trong Lut người khuyết tt va được Quc hi thông qua và s có hiu lc t ngày 1-1-2011.

Tng kết vic thc hin pháp lnh người tàn tt, B Lao đng – thương binh và xã hi ghi nhn trong nhng năm qua các b ngành đã có c gng đm bo điu kin tiếp cn công trình công cng đi vi người khuyết tt thông qua vic ban hành quy chun, tiêu chun xây dng, ci to, sa cha các công trình công cng chưa phù hp vi người khuyết tt. Tuy nhiên, b cũng tha nhn s lượng công trình công cng đm bo điu kin tiếp cn cho người khuyết tt còn rt ít, nht là đi vi các công trình giao thông, cơ quan hành chính nhà nước, bnh vin, trường hc…

Trước khi bm nút thông qua Lut người khuyết tt, vn đ khiến các đi biu Quc hi băn khoăn nhiu nht là nhng vướng vp trên con đường hi nhp cng đng ca người khuyết tt. Chng hn trong vn đ giao thông, nhiu đa phương đã có hn quy đnh min phí tin vé xe buýt cho người khuyết tt nhưng đó đây vn còn cnh người khuyết tt b phân bit đi x, thm chí t chi phc v.

Còn nh tháng 12-2009, khi Quc hi đang tho lun v d lut này thì mt tài xế xe buýt ti Hà Ni đã t chi hai người khách đi xe lăn vì lý do “đây không phi xe ti” khiến đi biu Nguyn Ðình Liêu (Ninh Thun) bc xúc đưa ra như mt ví d đin hình. Chưa k nhng câu chuyn người khuyết tt b trường hc t chi nhn h sơ, b máy bay t chi chuyên ch, b xe buýt b rơi… vn lác đác xut hin trên báo chí.

Du biết rng không th đòi hi các cơ quan hành chính, cơ s công cng ngay tc khc phi có đ các tin ích dành riêng cho người khuyết tt, nhưng không vì thế mà phía cung cp dch v được phép ln tránh nghĩa v tr giúp người khuyết tt. Nghch cnh thường to cho người khuyết tt ý chí “t thân vn đng” rt ln đ h t cm thy mình không phi là gánh nng cho gia đình và xã hi. Nhng lúc h không th t xoay x thì ch cn mt bàn tay chìa ra kp thi cũng đ giúp h có thêm nim tin, sc mnh.

 

 

NGUYỄN TRIỀU

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ, ngày 14/12/2010