Thứ Tư 07.06.2023
Thiên Chúa Của Kẻ Sống

Thứ Tư Tuần IX – Mùa Thường Niên

Tb 3,1-11a.16-17a • Tv 24,2-3.4-5ab.6 và 7c.8-9 (Đ. c.1b) • Mc 12,18-27

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 02 tháng sáu 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

18 Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: 19 “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng: “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ goá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.” 20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. 21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. 22 Cả bảy người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. 23 Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ.”

24 Đức Giê-su nói: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? 25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. 26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: ‘Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp’. 27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Thiên Chúa Của Kẻ Sống

Sự sống là món quà Chúa ban cách nhưng không, nhưng sống “trường sinh” hay không lại tùy thuộc vào sự chọn lựa và cách sống của con người. Trái ngược với tầm nhìn hạn hẹp của nhóm người Sađốc, Chúa Giêsu mạc khải chân lý tràn trề hy vọng: Sau cuộc sống trần thế, con người sẽ được phục sinh để được sống mãi. Ngài muốn con người được dự phần vào sự sống vĩnh cửu. Sự sống lại sau ngày sau hết phải là điểm tựa cho đức tin, và là đòn bẩy cho niềm hy vọng Kitô giáo, như Đức cố Hồng Y Thuận đã từng viết trong cuốn Đường Hy Vọng: “Nếu không có sự phục sinh thì người Công Giáo là hạng vô phúc nhất trần gian …” Nhưng thật hạnh phúc cho chúng ta vì Chúa Giêsu đã sống lại thật, Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống. Chúng ta được mời gọi dệt nên vĩnh cửu qua từng khoảnh khắc hiện tại, khi sống với niềm vui và niềm hy vọng tràn trề. Ai tin vào Thiên Chúa, tin có đời sau thì ngay ở đời này người ấy luôn biết sống chân thật, ngay thẳng và yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống giây phút hiện tại cách xứng đáng để được hưởng sự sống đời đời.

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân

Sống Lời Chúa: “Sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy tính thương”.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam