Thứ Ba 06.06.2023
Trần Gian Và Thiên Quốc

Thứ Ba Tuần IX – Mùa Thường Niên

Thánh Norbertô, giám mục – Lễ nhớ

Tb 2,9-14 • Tv 111,1-2.7bc-8.9 (Đ. x. c.7c) • Mc 12,13-17

con nợ Chúa (06.06.2023 – Thứ Ba tuần IX Thường Niên) – HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

13 Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Đức Giê-su để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14 Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” 15 Biết họ giả hình, Đức Giê-su nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” 17 Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Trần Gian Và Thiên Quốc

Chúa Giêsu từng diễn tả đời sống Kitô hữu: ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian (x. Ga 17, 11.14). Thánh Phaolô cũng cùng một xác tín: quê hương chúng ta ở trên trời (x. Pl 3,20). Điều đó làm nên tính đặc thù của đời sống Kitô hữu, với trách nhiệm trần thế và lý tưởng thiên quốc.

Cũng như mọi công dân của hành tinh này, mỗi Kitô hữu, tùy theo vai trò và chức nghiệp của mình, phải đảm nhận trách nhiệm trần thế là tìm kiếm hiện phúc cho bản thân và đóng góp cho phúc lợi xã hội. Lời Chúa dạy phải trả cho Cesar những gì thuộc về Cesar có thể được hiểu theo nghĩa ấy.

Tuy nhiên, là công dân thiên quốc, Kitô hữu cũng không thể chểnh mảng trách nhiệm tâm linh là tìm kiếm vĩnh phúc trong thiên quốc cho bản thân và tha nhân. Lời Chúa dạy phải trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa có thể hiểu theo nghĩa ấy. Như thế, đời Kitô hữu mang sứ mạng kép: xây đắp hiện phúc ở trần gian và tìm kiếm vĩnh phúc nơi thiên đàng. Không hiện phúc, đời Kitô hữu ra hư hao; không vĩnh phúc, đời Kitô hữu ra hư mất đời đời.

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

Sống Lời Chúa: Xin ơn Chúa để tôi sống từng ngày tốt đời và đẹp lòng Chúa. 

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam