Chúa Nhật 28.05.2023
Chúa Thánh Thần Đấng Ban Sự Sống

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – Lễ trọng

Cv 2,1-11 • Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34 (Đ. x. c.30) • 1 Cr 12,3b-7.12-13 • Ga 20,19-23

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG | Giáo Phận  Bà Rịa

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Thánh Thần Đấng Ban Sự Sống

Chúa Thánh Thần là Đấng nào? Chúng ta thường nói đến yếu tố “tinh thần”, rất quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống con người. Với Kitô hữu, mọi hoạt động tốt lành và thiện hảo đều nhờ ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp. Sinh viên học sinh cầu xin ơn thông hiểu trước một kỳ thi. Vợ chồng cầu xin ơn trung tín trong đời sống hôn nhân. Cha mẹ lo lắng cho tương lai của con cái cầu xin ơn sáng suốt trong bổn phận giáo dục. Những người gặp thử thách xin ơn mạnh mẽ để vượt qua khó khăn. Chính trị gia cầu xin ơn khôn ngoan trong các cuộc đàm phán quan trọng. Các Kitô hữu cầu xin ơn bền đỗ trong đời sống đức tin. Tu sĩ và linh mục cầu xin ơn kiên trì và bác ái trong đời sống tận hiến …

Những điều thiết thực trong cuộc sống chúng ta cầu xin như vừa kể chính là ơn Chúa Thánh Thần, cũng là chính Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa mà chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra”. Ngài là tinh thần, tình yêu, sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi và cũng là tinh thần, tình yêu, sự sống của đời Kitô hữu.

Khi thổi hơi và truyền cho các tông đồ “hãy nhận lấy Thánh Thần …”, Chúa Giêsu thông chia cho các tông đồ cùng một tinh thần, tình yêu và sự sống của chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Đến lượt mình, các tông đồ và các giám mục kế vị các ngài lặp lại cùng những lời ấy khi ban Bí tích Thêm Sức cho tín hữu. Như thế, trong cùng một Thánh Thần, mỗi Kitô hữu đều được nhận lãnh những ơn thiêng riêng biệt “tùy theo lợi ích”, để thành toàn đời sống bản thân và xây dựng thân thể Đức Kitô là Hội Thánh, như thư Côrintô diễn đạt qua bài đọc thứ hai.

Bài ca tiếp liên trong thánh lễ hôm nay diễn tả tuyệt vời với sự phong phú khôn lường của các ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu. Vì thế, không chỉ hôm nay mà trong suốt chiều dài cũng như mọi hoàn cảnh của đời Kitô hữu, chúng ta đều có thể đọc và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, ân huệ tình yêu và sự sống của chúng ta, vì “Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội”. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tâm hồn con. Amen!

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam