23/07/2024

Thứ Hai 29.05.2023
Đây Là Mẹ Của Con

Hôm nay, chúng ta mừng lễ nhớ Đức Maria, Mẹ của Hội Thánh. Trong ý nghĩa này, chúng ta hiểu tình mẫu tử thiêng liêng của Đức Maria khi kết nối với Hội Thánh

Thứ Hai Tuần VIII – Mùa Thường Niên

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh – Lễ nhớ

Hc 17,24-29 • Tv 31,1-2.5.6.7 (Đ. c.11a) • Mc 10,17-27

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 28 tháng hai 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

17 Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Đây Là Mẹ Của Con

Hôm nay, chúng ta mừng lễ nhớ Đức Maria, Mẹ của Hội Thánh. Trong ý nghĩa này, chúng ta hiểu tình mẫu tử thiêng liêng của Đức Maria khi kết nối với Hội Thánh. Maria là Mẹ về thể lý của Con Thiên Chúa và cũng là mẹ của tất cả những ai yêu mến Con của Ngài và những ai được Đức Giêsu yêu mến xứng hợp với lời trăn trối “Thưa Bà, đây là con Bà”, với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Khi trao phó thân mình cho con người và trao Thần Khí, Chúa Giêsu đã trao Mẹ của Người cho các bạn hữu. Những ai được gọi là con Thiên Chúa, là anh chị em với Đức Giêsu thì cũng có Maria là Mẹ vì khi yêu mến Đức Giêsu, Đức Maria yêu mến Hội Thánh mà chính Mẹ là thành viên sống động. Điều này có nghĩa là Maria không cao hơn Hội Thánh nhưng Maria là Mẹ của những chi thể (mỗi môn đệ) của Đức Kitô. Hơn nữa, khi ở giữa các môn đệ, sau khi Đức Kitô chết, Maria nhắc chúng ta sự hiện diện, ân ban và hoạt động của Hội Thánh truyền giáo. Maria ở với Hội Thánh, cầu nguyện với Hội Thánh và vì Hội Thánh. Maria chăm sóc Con của Mẹ, chúng ta cũng có thể phó thác đời sống của Hội Thánh và của chúng ta cho Mẹ.

Lm. Phêrô Nguyên Hiệu

Sống Lời Chúa: Tạ ơn Mẹ, vì nhờ lời chuyển cầu của Mẹ chúng ta được đến gần Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam