Thứ Bảy 27.05.2023
Người Môn Đệ Chúa Yêu

Mỗi chúng ta có thể trở thành môn đệ được Chúa yêu với điều kiện chúng ta để Chúa Thánh Thần vì Thánh Thấn sẽ giúp chúng ta khám phá ra trong chính chúng ta sự hiện diện của Thiên Chúa.

Thứ Bảy Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Thánh Augustinô Cantuariô – Lễ nhớ

Cv 28,16-20.30-31 • Tv 10,4.5 và 7 (Đ. x. c.7b)  • Ga 21,20-25

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

20 Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi : “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?” 21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.” 23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là : “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ?”

24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.

25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Người Môn Đệ Chúa Yêu

Hôm nay chúng ta đọc trích đoạn cuối của Phúc Âm Gioan. Đây được xem như là phần cuối của phụ lục được cộng đoàn Gioan thêm vào bản văn gốc. Đức Kitô Phục Sinh tỏ mình cho các môn đệ và làm mới sự nối kết giữa họ. Hình ảnh của môn đệ được Chúa yêu là tru ng tâm của trích đoạn. Gioan có thể là một con người cụ thể, Gioan cũng có thể là bất cứ môn đệ nào được Chúa yêu. Dù ý nghĩa như thế nào đi nữa, bản văn của Phúc Âm giúp chúng ta tiếp cận đời sống của các tông đồ là Chúa Phục Sinh khẳng định sự hiện diện của Người bên cạnh những ai theo Người. “Giá như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tời khi Thầy đến”, “Chính môn đệ này làm chứng” khẳng định Thiên Chúa ở với ông trong mọi hoàn cảnh. Vì lý do đó, mà ông đã viết ra và lời chứng của ông là chứng thật.

Mỗi chúng ta có thể trở thành môn đệ được Chúa yêu với điều kiện chúng ta để Chúa Thánh Thần vì Thánh Thấn hướng dẫn sẽ giúp chúng ta khám phá ra trong chính chúng ta sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu nên Ngài ở lại trong chúng ta,

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Hãy để Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam