Thứ Sáu 26.05.2023
Lòng Mến Và Sứ Vụ

Như vậy, sứ vụ mà Chúa giao gắn liền với lòng yêu mến Chúa. Chính tình yêu Chúa đã làm cho Phêrô trở thành chủ chăn chứ không phải ông tài giỏi.

Thứ Sáu Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Thánh Philipphê Nêri, linh mục – Lễ nhớ

Cv 25,13b-21 • Tv 102,1-2.11-12.19-20ab (Đ. c.19a) • Ga 21,15-19

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới lần thứ ba: “Anh có thương mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Lòng Mến Và Sứ Vụ

Phúc Âm tường thuật một lần hiện ra của Chúa Giêsu với các môn đệ mà trung tâm điểm là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô. Cả hai đều nói về tình yêu. Cả ba câu hỏi “Anh có yêu mến Thầy không?” có thể xem như một sự khẳng định mới về vị thế của Phêrô: một mặt, Phêrô được Chúa yêu mến nhiều hơn các môn đệ khác; và mặt khác, Phêrô yêu Chúa hơn các bạn đồng hành: “Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự” (Điều răn 1).

Khi trả lời: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.”, Phêrô dường như ý thức được ba lần ông đã sa ngã khi chối bỏ Thầy. Lòng yêu mến lớn lao của ông gắn liền với sứ vụ mà Chúa sẽ giao phó: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. Như vậy, sứ vụ mà Chúa giao gắn liền với lòng yêu mến Chúa. Chính tình yêu Chúa đã làm cho Phêrô trở thành chủ chăn chứ không phải ông tài giỏi.

Mỗi người chúng ta cũng là “chủ chăn” của Chúa để hướng dẫn người khác ở trong gia đình hoặc nơi sinh sống. Chúa Kitô cũng đòi buộc chúng ta một tình yêu lớn, trổi vượt trên bất cứ tình yêu nào.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Mến Chúa và mến anh em cách chân thành.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam