23/07/2024

Thứ Năm 25.05.2023
Những Cách Thức Sống Nơi Thế Gian

Nếu chúng ta sống cởi mở, chân thành và yêu thương, chúng ta sẽ thiết lập nước Thiên Chúa nơi trần gian.

Thứ Năm Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ – Lễ nhớ

Cv 22,30; 23,6-11 • Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11 (Đ. c.1) • Ga 17,20-26

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 02 tháng sáu 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Những Cách Thức Sống Nơi Thế Gian

Trong Phúc Âm Gioan, thế gian được trình bày theo nhiều cách thức khác nhau: thế gian được Thiên Chúa yêu thương (3,16); thế gian mà Chúa Giêsu không muốn cầu nguyện cho (17,9); thế gian nơi mà các môn đệ được sai đến mặc dầu họ không thuộc về nó (17, 16-18); thế gian không biết Thiên Chúa Cha (17,25). Thật khó hiểu đâu là ý nghĩa đích thực của từ “thế gian” khi nó được dùng trong những bối cảnh khác nhau. Việc đối chiếu với nguyên bản Hy Lạp cũng chẳng có ích gì vì chỉ duy nhất một thuật ngữ được dùng trong mọi trường hợp.

Theo thánh Âu Tinh, cách thức yêu thương của chúng ta là nền tảng cho thành phố mà chúng ta xây dựng. Tình yêu Thiên Chúa đến mức quên mình là nền tảng cho thành phố của Thiên Chúa. Tình yêu chính mình đến mức quên cả Thiên Chúa là nền tảng cho thành phố nhân loại. Thực ra, chúng ta không sống nơi hai thành phố khác biệt. Chúng ta có hai phương thức sống cùng một thành phố. Chính cách thức sống của chúng ta làm cho thành phố thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về nhân trần. Nếu chúng ta sống cởi mở, chân thành và yêu thương, chúng ta sẽ thiết lập nước Thiên Chúa nơi trần gian. Nếu chúng ta sống khép kín, giả dối và hận thù, chúng ta sẽ biến trần gian thành địa ngục.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biến đổi thế gian thành một gia đình yêu thương và thân thiện.

Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA

Sống Lời Chúa: Thay đổi lối sống cá nhân để góp phần xây dựng Nước Thiên Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam