15/07/2024

Thứ Tư 24.05.2023
Sống Giữa Thế Gian

Lời Chúa là chân lý, là sự thật sẽ hướng dẫn chúng ta tránh xa thế gian phù hoa, nhiều cám dỗ nếu chúng ta biết dành thời giờ để đọc và suy niệm.

Thứ Tư Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Cv 20,28-38 • Tv 67,29-30.33-35a.35b-36c (Đ. c.33a) • Ga 17,11b-19

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Sống Giữa Thế Gian

Lời Chúa hôm nay là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Người đang cầu nguyện cho tôi, cho bạn. Ta vẫn thường xin người khác cầu nguyện cho mình vào những dịp đặc biệt, những lúc khó khăn vì ta tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho ta, hẳn ta phải vui mừng biết mấy vì Đấng yêu chúng ta luôn mang chúng ta trong trái tim của Người. Chúa Giêsu không xin Chúa Cha “cất chúng ta ra khỏi thế gian”, khỏi nơi đầy những thăng trầm, thử thách, nhưng xin Cha “thánh hiến chúng ta trong sự thật” và “giữ gìn ta khỏi ác thần”, khỏi mọi sự dữ và tội lỗi. Lời Chúa là chân lý, là sự thật sẽ hướng dẫn chúng ta tránh xa thế gian phù hoa, nhiều cám dỗ nếu chúng ta biết dành thời giờ để đọc và suy niệm. Hơn nữa, chúng ta được sinh ra từ tình yêu Chúa để sống ơn gọi làm người, làm con Chúa, làm chứng cho Chúa giữa đời. Ta được mời gọi không chạy trốn nhưng đối diện với niềm tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng Thiên Chúa.

Nt. Thục Đoan

Sống Lời Chúa: Cùng hiệp thông với nhau trong tình liên đới qua lời cầu nguyện.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]