Thứ Bảy 06.08.2022
Để Chúa Hiển Dung Trong Đời

CHÚA HIỂN DUNG – Lễ kính

 Đn 7,9-10.13-14 • Tv 96,1-2.5-6.9 (Đ. c.1a và 9a) • Lc 9,28b-36

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt; nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Các môn đệ giữ kín chuyện này, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Để Chúa Hiển Dung Trong Đời

Chúa Giêsu vừa tiên báo cuộc thương khó lần I (Lc 9,22) và đòi hỏi các môn đệ phải từ bỏ bản thân, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa (9, 23-26) khiến họ nản lòng. Vì thế, cuộc hiển dung này giúp họ cảm nghiệm được thần tính của Người và từng bước sống theo thánh ý Chúa.

Trong cuộc hiển dung, dung mạo Chúa Giêsu đổi khác, y phục trắng tinh chói lòa. Biến cố hiển dung chứng thực thần tính cũng như sứ vụ Mêsia của Chúa Giêsu. Qua đó, Chúa Cha cho các môn đệ cảm nếm trước vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu, cũng là vinh quang mai hậu của các môn đệ, với một điều kiện là “hãy vâng nghe lời Người”. Được cảm nếm vinh quang khiến các môn đệ hạnh phúc, nên các ông muốn “ở đây, thật là hay”, nhưng việc “vâng nghe lời Người” lại là điều rất khó, khiến các ông né tránh. Lời này đòi buộc các ông phải từ bỏ tất cả, kể cả bản thân, vác thập giá mỗi ngày, đến mức hy sinh mạng sống. Các môn đệ chỉ có được chút hưng phấn chóng qua nhờ thấy cuộc hiển dung, nhưng lại không đủ trung tín để theo Thầy đến cùng trên con đường thập giá.

Chúng ta cần được biến hình với Chúa mỗi ngày, để khuôn mặt, trái tim và cuộc sống được biến đổi và tỏa sáng. Chúng ta cần rập khuôn đời mình theo Chúa nhờ cùng bước với Người trên đường khổ nạn và biết vâng theo lời Người dạy trong Tin Mừng để Chúa hiển dung trong cuộc đời chúng ta.

Lm. Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM

Sống Lời Chúa: Để cho cuộc sống mình được biến đổi với Chúa Giêsu mỗi ngày, nhờ biết vâng theo lời Người.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 5