Thứ Năm, 30.06.2022
Niềm Tin Và Ơn Tha Thứ

Thứ Năm Tuần XIII – Mùa Thường Niên

Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Rôma – Lễ nhớ

Am 7,10-17 • Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. c.10b) • Mt 9,1-8

2021.05.03 TN13T5

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? 5 Trong hai điều: một là bảo: “Tội con được tha rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn? 6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Niềm Tin Và Ơn Tha Thứ

Tin là điều kiện để được hưởng lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Anh thanh niên bất toại và thân nhân của anh hôm nay, chính vì lòng tin vào Chúa Giêsu, người bại liệt không những được chữa lành bệnh tật phần xác mà cả tâm hồn anh cũng được tinh tuyền. Ơn thứ hai, đó là ơn người bất toại không xin, nhưng lại là ơn nhận được đầu tiên. Chúa Giêsu nhìn thấy tâm hồn thì trọng hơn thân xác bội phần. Tin và đến với Người, thân xác yếu hèn ấy thôi bị trói buộc bởi bệnh tật, tâm hồn thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi. Chính niềm tin giúp anh nối lại nghĩa tình với mọi người và anh được sống đời sống mới nơi Thiên Chúa. Chính nhờ niềm tin, Thiên Chúa làm cho tâm hồn đang chết dần của ta được cứu sống, xác thân tật nguyền của ta được chữa lành.

Ước mong sao tiếng gọi của Lời Chúa hôm nay thúc bách mỗi người biết tìm đến, trần trụi phơi bày trước Chúa tâm linh khuyết tật của ta, để được Người thứ tha và chữa lành. Lạy Chúa, xin giúp con can đảm vượt qua mọi cản trở mà đến với Chúa để được chữa lành mọi vết thương hồn xác.

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân

Sống Lời Chúa: Hết lòng tin tưởng Chúa như trẻ nhỏ tin tưởng cha mẹ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 2