Thứ Sáu đầu tháng, 01.07.2022
Chúa Không Chấp Quá Khứ

Thứ Sáu Tuần XIII – Mùa Thường Niên

Am 8,4-6.9-12 • Tv 118,2 và 10.20 và 30.40 và 131 (Đ. Mt 4,4) • Mt 9,9-13 

2021.05.03 TN13T6

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Không Chấp Quá Khứ

Câu nói “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” rất phù hợp với sứ điệp bài Phúc âm hôm nay. Ông Matthêô làm nghề thu thuế. Đối với người Do Thái, người thu thuế có thể giàu về vật chất, nhưng đáng bị khinh bỉ về mặt tinh thần. Họ được xem là “nối giáo cho giặc” nên bị người ta tránh né.

Thế nhưng Đức Giêsu đã đi ngang qua cuộc đời Matthêô, và gọi ông làm môn đệ. Chúa không đánh giá con người qua dáng vẻ hay nghề nghiệp bên ngoài mà dựa vào tâm hồn bên trong. Chúa không soi quá khứ tội lỗi mà rọi về tương lai tươi sáng. Thật đúng, “chẳng vị thánh nào mà không có một quá khứ, chẳng tội nhân nào mà không có một tương lai”.

Về phía Matthêô, quyết định “theo” Chúa là chấp nhận bỏ nghề nghiệp đang có với nhiều lợi ích vật chất. Đức Giêsu gọi ông “theo” mà không kèm một lời hứa sẽ “được gì” hay “làm gì” thế mới nói là ông “liều”. Tuy nhiên, ông liều vì ông tin Chúa. Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, làm sao để chọn một con đường phù hợp để đi, chọn một lối đúng để dẫn về đích. Giữa cuộc sống có muôn vàn tiếng mời gọi, làm sao chọn được một ơn gọi đúng và dấn thân vì lựa chọn đó. Tất cả đều khởi xướng từ Thiên Chúa và Đức Giêsu, còn người môn đệ chỉ đáp lại bằng sự từ bỏ và dấn thân.

Lm. Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM

Sống Lời Chúa: Bỏ lại quá khứ để hướng tới tương lai, mạnh dạn bỏ những gì cản trở nơi bản thân để sẵn sàng bước theo Chúa trong hành trình sống đạo.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 2