Thứ Bảy, 21.05.2022
Theo Chúa Hưởng Ánh Sáng Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần V – Mùa Phục Sinh

Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo – Lễ nhớ

Cv 16,1-10 • Tv 99,1-2.3.5 (Đ. c.1) • Ga 15,18-21

2022.03.22-PS05T7.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Theo Chúa Hưởng Ánh Sáng Phục Sinh

Chúng ta, những Kitô hữu, đã được Thiên Chúa chọn giữa thế gian nên chúng ta không thuộc về thế gian và có những tiêu chuẩn sống khác, thậm chí là ngược lại, với những tiêu chuẩn của thế gian. Vì lẽ ấy mà thế gian ghét chúng ta, và trong thế gian chúng ta thường gặp những chuyện đau khổ. Tuy nhiên, nếu vì muốn tránh né những đau khổ do thế gian gây ra, mà chấp nhận thỏa hiệp hoặc buông mình để sống theo những tiêu chuẩn của thế gian thay vì sống như con cái Chúa, chúng ta sẽ đánh mất chính mình, sẽ vong thân và sẽ gặp những đau khổ lớn lao hơn rất nhiều. Quả vậy, những lợi lộc hoặc đau khổ ở đời sau, khi chúng ta chấp nhận hoặc khước từ sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Mùa Phục Sinh nhắc chúng ta rằng đời người Kitô hữu không hệ tại ở chuyện đi tìm hoặc tránh né thập giá nhưng là nỗ lực để được hưởng phúc sống lại và sự sống đời sau. Chỉ có phục sinh và cuộc sống vĩnh cửu mới có thể biện minh cho những đau khổ mà chúng ta vui lòng đón nhận vì Chúa ở đời này.

Lạy Chúa, xin thắp sáng niềm hy vọng phục sinh trong chúng con để dù bị bóng tối của thập giá che phủ, chúng con vẫn không lầm đường lạc lối nhưng luôn bước đi trên nẻo chính đường ngay. Amen.

Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì đức tin.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 0