Thứ Sáu, 29.04.2022
Trở Thành Người Nấu Ăn Cho Nhân Loại

Thứ Sáu Tuần II – Mùa Phục Sinh

Thánh Catariana Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ

Cv 5,34-42 • Tv 26,1.4.13-14 (Đ. c.4ab) • Ga 6,1-15

2022.03.22-PS02T6.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

1 Khi ấy, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” 10 Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Trở Thành Người Nấu Ăn Cho Nhân Loại

Phúc Âm hôm nay nói về việc các Tông đồ bối rối trong việc mua bánh cho hơn năm ngàn người giữa nơi hoang vắng. Đây không chỉ là việc bối rối, mà là việc không thể. Số người đông tượng trưng cho thế giới này. Nơi hoang vắng tượng trưng cho thế giới chúng ta rất nghèo nàn và thiếu thốn lương thực thiêng liêng. Giáo hội cũng bối rối trong việc làm thỏa cơn đói của nhân loại. Con người càng nhiều vật chất, lại càng đói của ăn đích thực.

Nhưng con người đói không phải do thiếu lương thực, nhưng thiếu người biết chuyển kho lương thực ấy thành bánh, thành món ăn. Chúa cần nỗ lực của con người để đổ tràn sự giàu có đích thực của Người. Các Tông đồ, và ngày nay là Giáo hội, giống như những người trung gian, để chuyển kho lương thực thiêng liêng cho thế giới này.

Điều thách đố là chúng ta có nguồn lương thực thiêng liêng phong phú do Chúa Giêsu thiết lập và được Giáo hội làm phong phú qua hơn 2000 năm, chúng ta phải nấu nướng thế nào để thành bánh cho con người. Trang mạng xã hội không phải người nấu ăn hay truyền tải. Kho lương thực ấy cần chính cuộc sống của mỗi người chế biến và truyền tải, sách vở trang mạng chỉ là điều vô cùng thứ yếu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhạy bén với nguồn lương thực thiêng liêng của Chúa để chúng con được no thỏa và phân phát cho mọi người.

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi

Sống Lời Chúa: Sống san sẻ là để tôi kết nối với anh chị em tôi.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày