Chúa Nhật, 23.01.2022
Tin Mừng Cho Người Có Tâm Hồn Nghèo Khó

Chúa Nhật Tuần III – Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Lời Chúa

Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 • Tv 18B,8.9.10.15 (Đ. x. Ga 6,63c) • 1 Cr 12,12-30 • Lc 1,1-4 ; 4,14-21

 

Lời Chúa
✠ Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

1 1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. 2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. 3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

4 14 Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa.

20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Tin Mừng Cho Người Có Tâm Hồn Nghèo Khó

Tin mừng hôm nay kết hợp những câu đầu tiên của Tin Mừng theo thánh Luca và biến cố mạc khải chính mình của Giêsu tại Hội đường làng Nadarét. Thánh Luca, người đã cho Thêophilê, có thể là người yêu mến Thiên Chúa, tường thuật ngày khai mạc Tin Mừng long trọng của Chúa Giêsu dưới tác động của Chúa Thánh Thần nơi Hội đường Nadarét, với sấm ngôn của Isaia. Qua đó, chúng ta thấy ba điều quan trọng, hạnh phúc, vui mừng và hy vọng: Hạnh phúc vì Đức Kitô đã đến với chúng ta, và Thánh Thần Thiên Chúa không ngừng hoạt động trên thế giới. Thánh Augustinô đã từng nói, con người hạnh phúc so với các thiên thần, vì Con Một Thiên Chúa đã làm người. Vui mừng vì Tin Mừng Thiên Chúa ưu tiên cho những kẻ nghèo hèn, từ tinh thần đến vật chất. Các mục tử, chúng ta ưu tiên phục vụ cho ai: cho giới bần hèn, bệnh hoạn và tật nguyền, nghèo đói tâm hồn, bị ruồng bỏ bên lề xã hội, hay doanh gia, xinh đẹp đài các, mọi người tung hô đưa đón,…? Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong tông huấn Niềm vui Tin Mừng đã viết:”Chúng ta đừng để mình bị cướp mất niềm vui loan báo Tin Mừng!” (số 83). Ngài cũng nói:”Nếu toàn thể Hội Thánh chấp nhận động lực truyền giáo mới này, Hội Thánh phải đến với mọi người, không loại trừ một ai. Nhưng phải đến với ai trước? Khi đọc Tin Mừng, chúng ta thấy một dấu hiệu rõ rang: không phải những bạn bè và láng giềng giàu có của chúng ta, nhưng trên hết là những người nghèo khổ bệnh tật, những người thường bị khinh dể và ruồng rẫy, những người “không có gì để trả lại ngươi” (Lc 14,14)…Chúng ta phải nói thẳng ra rằng “có một dây liên kết không thể phân ly giữa đức tin của chúng ta và người nghèo. Chúng ta đừng bao giờ bỏ họ” (số 48).

    Hy vọng vì những người cùng khổ của thế giới như kẻ bị giam cầm, người mù lòa, và những ai bị áp bức, dù hàng ngàn năm đã trôi qua, họ vẫn còn đó, đôi khi càng ngày càng đông hơn, nhất là trong những xã hội vì quyền chứ không vì dân,đã được Con Thiên Chúa đặt lên hàng đầu: “Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức””.

          Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã nói: “Ngày hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh…” Ngày hôm nay của chúng con, xã hội chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức những giá trị Tin Mừng trong cuộc sống hàng ngày, để mọi người nhận ra ơn cứu độ của Chúa.

Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

 

Hits: 1