Thứ Năm,16.09.2021
Yêu mến người trẻ

Thánh Corneliô, Giáo hoàng & Thánh Cyprianô, Giám mục tử đạo – Lễ nhớ

Thứ Năm Tuần XXIV – Mùa Thường Niên

1 Tm 4,12-16 • Tv 110,7-8.9.10 (Đ. c.2a) • Lc 7,36-50

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca

36 Khi ấy, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” 40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: “Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói.” 41 Đức Giê-su nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?” 43 Ông Si-môn đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Đức Giê-su bảo: “Ông xét đúng lắm.”

44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi.” 49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội?” 50 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”

Suy niệm
Yêu mến người trẻ

Con chớ quên lãng ân sủng trong con.” (1Tm 4,14)

Thánh Phaolô viết như vậy, gửi cho một người thanh niên, nói rằng anh không nên nhục chí vì những người “coi thường anh vì anh còn trẻ.”

Nền văn hoá của chúng ta có xu hướng thần tượng hoá người trẻ và xem thường tuổi tác của họ. Đúng thế, bản thân người trẻ phải chịu đựng định kiến này. Họ trở thành mục tiêu bị lợi dụng và thao túng. Sức mạnh của họ, vẻ đẹp và lòng nhiệt huyết có thể có thể bị bẻ cong, bị bóp méo đi trong quá trình đó. Người trẻ ngày hôm nay, cũng giống như thời của Thánh Phaolô, rất cần đến sự cố vấn và quan tâm yêu thương như ngài đã dành cho người bạn trẻ Timôthê. Những ân sủng mà họ có cần được trân trọng, duy trì một cách khôn ngoan – vì lợi ích của họ, vì Giáo hội và vì thế giới. Khi họ bị lợi dụng và bị quên lãng, tất cả chúng ta sẽ đau khổ.

Giới trẻ cần Lời của Chúa. Họ cần nhận biết họ là hình ảnh độc nhất của Thiên Chúa. Nhưng ai sẽ nói cho họ biết đây?

Mary Marrocco

Lạy Chúa, con cầu nguyện cho các bạn trẻ để họ nhận ra Chúa là nguồn mạch sự sống và sẵn sàng chọn Ngài như là cùng đích của đời mình. Xin giúp họ tìm gặp được Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1