Thứ Tư, 15.09.2021
Đau Thương Của Mẹ Maria

Đức Mẹ sầu bi – lễ nhớ bắt buộc

Lòng sùng kính Bảy Sự Đau Khổ của Đức Mẹ có nguồn gốc từ Sách Thánh và lòng đạo đức Kitô giáo, luôn luôn kết hợp Đức Mẹ với Người Con đau khổ của Mẹ. Lễ hôm nay do các tu sĩ dòng Các Tôi tớ Của Đức Mẹ Maria giới thiệu để tăng cường lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi. Năm 1817, Đức Piô VII – chịu đau khổ khi sống lưu vong nhưng cuối cùng được giải thoát nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria – đã mở rộng ngày lễ này cho Giáo hội hoàn vũ.

Dt 5,7-9 • Tv 30,2-3a.3bc-4.5-6.15-18.19 • Ga 19,25-27

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an

25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Suy niệm
Đau Thương Của Mẹ Maria

Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,26b-27).

Trong đời sống của mỗi người, bên cạnh những niềm vui, hạnh phúc, có không ít những đau buồn. Đức Maria không phải ngoại lệ và chính tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi đã nói lên điều đó. Theo Tin Mừng, người ta liệt kê ra bảy nỗi khổ đau của Mẹ: lời tiên báo của cụ già Simêôn về Đức Giêsu; cuộc chạy trốn của Gia Đình Thánh sang Ai Cập; Đức Giêsu bị thất lạt ba ngày ở Giêrusalem; Đức Maria gặp con mình trên đường thập giá; Đức Maria dưới chân thập tự; Đức Maria đón nhận xác con mình từ thập giá; Đức Maria đưa xác Đức Giêsu vào huyệt mộ.

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi không phải để vinh danh sự đau khổ, nhưng để nhìn nhận những khổ đau mà Đức Maria đã trải qua giống như chúng ta. Chính vì Mẹ đã trải qua những đau khổ nên Mẹ luôn biết nâng đỡ và đồng cảm với chúng ta trong những khốn khó của kiếp người.

Lm. Antôn Âu Sâm

Lạy Mẹ, tuy là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ cũng đã trải qua biết bao khổ đau. Xin cho con biết noi gương sự can đảm, mạnh mẽ của Mẹ trong những thử thách của đời con.

Quyết tâm: Làm một việc tốt để giúp đỡ cho người đang đau khổ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1