2 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Bảy, 21.11.2020
Gia Đình Của Chúa

Thứ Bảy, 21.11.2020 Gia Đình Của Chúa Lễ nhớ, Đức Mẹ dâng mình trong đền...

Thứ Bảy, 21.11.2020
Gia Đình Của Chúa

Lễ nhớ, Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường niên

Lời Chúa

Dcr 2,14-17 • 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8 • Mt 12,46-50
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Một hôm, khi Đức Giê-su đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

Sống Lời Chúa:

“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50).

Gia Đình Của Chúa

Hôm nay Chúa Giêsu đã sử dụng câu hỏi tu từ trong giảng dạy. Ngài tự đặt câu hỏi và tự trả lời: “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Chúa Giêsu giới thiệu chúng ta một gia đình mới – gia đình thiêng liêng, cao quý hơn những liên hệ tự nhiên. Gia đình thiêng liêng ấy, chính là cộng đoàn dân Chúa, được liên kết với nhau không qua huyết thống nhưng qua sự vâng phục Cha trên trời.

Để hiểu thấu đáo thế nào là vâng phục Cha trên trời, chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria đã thi hành ý muốn của Chúa Cha và Mẹ đã nhờ lòng tin mà thụ thai Con Một Chúa. Vậy Mẹ đã cưu mang thánh ý Chúa trước khi cưu mang Đức Kitô trong dạ mình.

Sr. Hồng Gấm, R.A

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết cưu mang Lời Chúa để chúng con được diễm phúc là thành viên trong gia đình của Chúa.

Quyết tâm: Chọn một câu Lời Chúa tâm đắc và suy đi nghĩ lại trong ngày hôm nay.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 0