3 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Sáu, 20.11.2020
Chúa Giêsu đuổi những kẻ đang buôn bán nơi đền thờ… vì sao?

Thứ Sáu, 20.11.2020 Chúa Giêsu đuổi những kẻ đang buôn bán nơi đền thờ... vì...

Thứ Sáu, 20.11.2020
Chúa Giêsu đuổi những kẻ đang buôn bán nơi đền thờ… vì sao?

Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường niên

Lời Chúa

Kh 10,8-11 • Tv 118,14.24.72.103.111.131 • Lc 19,45-48
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

Sống Lời Chúa:

“Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp” (Lc 19,46).

Chúa Giêsu đuổi những kẻ đang buôn bán nơi đền thờ… vì sao?

Chúng ta không tưởng tượng ra cảnh này, nhưng chính tông đồ Gioan viết lại trong Tin Mừng của ngài: “Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn chúng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ”. Hơi bạo lực!.. nơi một Giêsu thường biểu lộ hiền hoà. Thách thức ở đây quả là quan trọng. Liệu có sự làm dụng nào chăng? Thực ra, người ta vẫn sai khi nói rằng Chúa Giêsu đuổi xa đền thờ những cá nhân, tổ chức buôn bán. Một cách nào đó ví dụ như việc Chúa Giêsu xuất hi65n ở Lộ Đức, ỏ La Vang và đuổi hết những người buôn bán. Không phải vậy, sự hiện diện của buôn bán không phải tuỳ ý nhưng cũng liên quan đến các nghi lễ. Ở đây, họ cung cấp những con vật để làm hy lễ. Giuse và Maria cũng đã mua cặp bồ câu non để dâng vào đền thờ. Vậy cơn tức giận của Chúa Giêsu không vì mục đích đuổi xa đền thờ việc buôn bán vô bổ, nhưng khi làm việc này, Người nhắm vào chính phong tục, lễ nghi. Khi hất tung tiền của người đổi bạc, người hất tung luôn cách thực hành tôn giáo này, một cách nào đó Người “phá” đền thờ vốn là trung tâm của Do Thái giáo. Chúa Giêsu cũng đã loan báo về sự sụp đổ của đền thờ này. Người sẽ xây lại “nơi” thờ phượng Thiên Chúa cho xứng đáng. Đó chính là thân thể Người. Chính Người là sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và chúng ta tôn thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật.

Maria Thiên Hương

Lạy Chúa, xin tha lỗi vì có những lần con tôn thờ Chúa không đúng cách.

Quyết tâm: Tôn trọng những nơi Chúa ngự, trong nhà tạm, trong con người.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1