Thứ Ba, 19.02.2019 – Sự Thất Vọng Của Thiên Chúa

Tuần VI Mùa Thường Niên
St 6,5-8; 7,1-5.10 • Tv 28 • Mc 8, 14-21

Lời Chúa

“Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Sự Thất Vọng Của Thiên Chúa

Chúa lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất. (St 6,6)

Bài đọc hôm nay không mang lại niềm vui. Trong Bài đọc I, Thiên Chúa nói rằng Người hối hận vì đã dựng nên con người. Con người đã trở nên bất tuân, sống buông thả với những đam mê, dục vọng và không hề quan tâm đến những lời dạy của Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa đã nhớ tới Nôê và gia đình của ông, họ là những người luôn tin tưởng vào Người, vì vậy Thiên Chúa đã quyết định cứu họ khỏi lụt đại hồng thuỷ.
Bài Phúc Âm hôm nay, Đức Giêsu dường như cũng mất kiên nhẫn với các môn đệ của Người. Người đã cố gắng cảnh báo họ về chất men của biệt phái, và những lạc thú của Hêrôđê. Tuy nhiên, các môn đệ lại nghĩ rằng Người quở trách các ông vì không mang đủ bánh cho chuyến hành trình vượt biển hồ. Đức Giêsu, vì vậy đã nhắc nhở họ rằng Người có quyền năng để cung cấp của ăn cho thân xác. Tuy nhiên điều người lo lắng là sự đói khát về của ăn tinh thần của các môn đệ. Văn hoá hưởng thụ đã làm loá mắt và khiến chúng ta quên đi đời sống tâm linh. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện, suy niệm về Kinh Thánh và nuôi dưỡng tâm hồn bằng Bánh của sự sống đời đời, đó chính là Thánh Thể.

Lm. Martin Paple, OFM

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết cậy dưạ vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống con.
Quyết tâm: Xin Chúa giúp sức trong mọi việc.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 1