Đề nghị tăng thời gian nghỉ hộ sản cho lao động nữ

TT – Phát biểu tại hội thảo ngày 27-1 về sửa đổi Luật lao động bảo đảm bình đẳng và đặc thù lao động nữ, ông Mai Đức Thiện (Vụ Pháp chế Bộ Lao động – thương binh và xã hội) cho biết dự thảo Luật lao động sửa đổi đã nâng thời gian nghỉ hộ sản cho lao động nữ trong điều kiện bình thường lên năm tháng, lao động nữ trong điều kiện nặng nhọc lên sáu tháng thay vì bốn tháng như hiện hành.

TT - Phát biểu tại hội thảo ngày 27-1 về sửa đổi Luật lao động bảo đảm bình đẳng và đặc thù lao động nữ, ông Mai Đức Thiện (Vụ Pháp chế Bộ Lao động – thương binh và xã hội) cho biết dự thảo Luật lao động sửa đổi đã nâng thời gian nghỉ hộ sản cho lao động nữ trong điều kiện bình thường lên năm tháng, lao động nữ trong điều kiện nặng nhọc lên sáu tháng thay vì bốn tháng như hiện hành.

Đồng thời có chính sách chuyển sang công việc nhẹ hơn hoặc bồi dưỡng bằng tiền cho lao động nữ có thai trên bảy tháng hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Bà Lê Ngân Giang, chuyên gia về pháp luật chính sách cho nữ giới, đề xuất Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nên vào cuộc và có vai trò trong điều khoản cấm quấy rối tình dục tại nơi làm việc, có chính sách thực thi hỗ trợ cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.