Thứ Sáu 03.02.2023
Người Đã Nổi Danh

Thứ Sáu Tuần IV – Mùa Thường Niên

Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo. Thánh Ansgariô, giám mục

Lễ nhớ

Hr 13,1-8 • Tv 26,1.3.5.8b-9abc (Đ. c.1a) • Mc 6,14-29

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 04 tháng hai 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

14 Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 15 Kẻ khác nói: “Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.” 16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy!”

17 Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, 18 mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” 19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. 20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

21 Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23 Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24 Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” 25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” 26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Người Đã Nổi Danh

Phúc Âm hôm nay nói về sự nổi danh của Chúa Giêsu, nổi danh trong cách giảng dạy và qua các phép lạ của Người. Sự nổi danh của Người được ví với sự nổi danh của bậc ngôn sứ: Êlia, Gioan Tẩy Giả hay một ngôn sứ khác. Nhưng ở đây thì hơn cả ngôn sứ, Người nói nhân danh Đấng Tối Cao, Người là Con Thiên Chúa làm người. Việc Thiên Chúa ở giữa loài người cho chúng ta tiếp cận Thiên Chúa cách dễ dàng. Con người sẽ không thể nói rằng Thiên Chúa ở trên cao, Ngài ở xa chúng ta và không thể nghe hay không thể biết chúng ta như thế nào. Gioan Tẩy Giả là ngôn sứ và là người dọn đường cho Chúa. Dù vậy, ông đã chết trong bất công dưới sự gian ác mà Hêrôđê và mẹ con bà Hêrôđiađê là những người đại diện cho quyền bính và sắc dục. Đối diện với sự gian ác đó, Gioan càng toả sáng và kiên định trong đức tin và trong lòng tín với Thiên Chúa. Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả nổi danh theo cách của Thiên Chúa; Hêrôđê và mẹ con bà Hêrôđiađê nởi danh bằng gian ác; chúng ta đang khẳng định vị thế của mình theo cách nào?

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Xin Chúa giúp chúng con biết chọn lựa khôn ngoan.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 2