Thứ Năm 02.02.2023
Cha Mẹ Đức Giêsu Đều Kinh Ngạc

Khi thi hành luật Chúa giữa đời thường, chắc chắn ta sẽ có nhiều ngạc nhiên. Để có thể hiểu được điều đó, ta bắt chước Giuse và Maria.

DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN)

Lễ kính

Ml 3,1-4 • Tv 23,7.8.9.10 (Đ. c.10b) • Lc 2,22-40

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 29 tháng mười hai 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Cha Mẹ Đức Giêsu Đều Kinh Ngạc

Qua các bài đọc của Lễ dâng Đức Giêsu trong Đền Thờ, ta có thể suy niệm về cách mà Giuse và Maria đã sống chức vụ và trách nhiệm làm cha mẹ. Với tư cách là cha mẹ, họ đã vui mừng và khóc lóc với con họ như bao người trong chúng ta.

Khi thi hành lề luật dâng con mình trong Đền Thờ, họ nghe tiên tri Simêon thốt lên: “Mắt tôi thấy được ơn cứu độ”. Điều này chắc chắn làm Giuse và Maria ngạc nhiên và cả lo sợ nữa. Sự khẳng định của Simêon là chính con trẻ này là Đấng Cứu Độ nhân loại, là Đấng Thiên Chúa sai đến, thánh thiện và vẹn toàn. Nhưng các bài đọc cũng cho thấy con trẻ này cũng là “(người) giống anh chị em mình về mọi mặt” với tất cả những gì gọi là phận người. 

Ta không có kinh nghiệm nhiều về Thiên Chúa, nhưng ta kinh nghiệm mình là người mắc nhiều sai lầm và tội lỗi. Hiện diện và sống với Đức Giêsu sẽ giúp ta có kinh nghiệm như Giuse và Maria. Khi thi hành luật Chúa giữa đời thường, chắc chắn ta sẽ có nhiều ngạc nhiên. Để có thể hiểu được điều đó, ta bắt chước Giuse và Maria. Họ đã sống với Giêsu để hiểu về Thiên Chúa, chấp nhận chính mình và bước đi từng ngày với Giêsu, con của họ, vừa là Thiên Chúa vừa là người. 

Ta có sống và bước đi từng bước trong đời với Giêsu không?

Lm. Võ Trần Gia Định, AA

Sống Lời Chúa: Thi hành lề luật Chúa và luật xã hội một cách nghiêm túc.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam